spisová služba

Navrhované řešení vychází z typizovaných modulů a je postaveno tak, aby naplňovalo požadavky organizací pro efektivní a správnou práci s dokumenty.

VÝHODY ŘEŠENÍ

V souladu s Národním standardem

V souladu s legislativou ČR

Systém splňuje nároky na plnění aktuálních legislativních požadavků, Národního standardu a nařízení eIDAS.

Univerzální použití

Univerzální použití

Všechny dokumenty, které se v organizaci objeví, budou spravovány správným způsobem.

Modulární řešení

Modulární řešení

Systém je flexibilní, modulární a neustále se rozvíjí a upravuje dle aktuálně platných zákonů a norem.

Elektronické úřadování

Systém spisové služby zabezpečuje úplnou správu životního cyklu dokumentu a záznamu od vytvoření nebo přijetí do organizace až po skartaci nebo předání Národnímu archivu. Řešení je koncipováno tak, aby splňovalo legislativní rámec daný zákonem. 499/04 Sb. o archivnictví a spisové službě a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS). Řešení je navrženo podle principu eIDAS a splňuje požadavky kladené na zpracování dat podle GDPR.

Moduly spisové služby využívají důvěryhodné úložiště dokumentů, které zabezpečuje dlouhodobé a garantované uložení dokumentů a jejich metadat včetně řízení přístupových práv uživatelů. Poskytuje uložené dokumenty a další obsah všem modulům řešení. Úložiště zajištuje ukládání, správu a zpřístupňování dokumentů klientským aplikacím pomocí vlastního uživatelského prostředí, i programově pomocí otevřeného rozhraní.

reference

Zdravotní pojišťovna
Ministrestva vnitra ČR

Jednou z dodávaných aplikací pro ZP MV ČR je i spisová služba. Aplikace zpracovává více než 30 tisíc dokumentů denně a ve spojení s automatickou třídičkou dokumentů na vstupu nejen že zefektivňuje práci ale šetří i čas a snižuje personální náklady.

IBM Cloud Pak for Business Automation

Využijte kontejnerizované ECM aplikace.

Zjistit více

Nemáte čas vyplnit formulář?

Nechte nám na sebe jen telefonní číslo a my se Vám ozveme

Chcete zjistit více?
Nechte nám na sebe kontakt.