Reference

Justice

Informační systém vrchních a krajských soudů

Ministerstvo zahraničních věcí

Spisová služba a agendové systémy

Dr. Max

Digitalizace a vytěžování dat

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Spisová služba, podpora vládní agendy

Úřad vlády ČR

Spisová služba a agendové systémy

ISOTRA

Zpracování smluvní dokumentace

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Spisová služba a správní řízení

Kordárna Plus

Vytěžování a správa dokumentů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zpracování dokumentových agend

České dráhy

Zpracování dokumentových agend

Čermák a spol.

Zpracování dokumentových agend

Ministerstvo vnitra ČR

Systém EKIS, operativní evidence

Landia management

Evidence a správa dokumentů

Povodí Ohře

Spisová služba

Kriminalistický ústav Praha

Systém FoDaGen a InfoDNA

Probační a mediační služba

Administrativní informační systém

Buzuluk

Řízená dokumentace

Motorpal

Řízená dokumentace

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Spisová služba a agendové systémy

Rubena

Řízená dokumentace

Royalton Partners

Hostingové služby

ÚNMZ

Podpora obchodní politiky

Borsodchem

Systém Sapper

CQS

Centrální elektronický archiv

Panflex

Zpracování dokumentových agend

SÚTN

Systém Binor a Disnor