SYSTÉM REGISTRATÚRY

Navrhované riešenie vychádza z typizovaných modulov a je postavené tak, aby napĺňalo požiadavky organizácií pre efektívnu a správnu prácu s dokumentmi.

VÝHODY RIEŠENIA

V súlade s legislatívou ČR

V súlade s legislatívou ČR

Systém spĺňa nároky na plnenie aktuálnych legislatívnych požiadaviek, Národného štandardu a nariadenia eIDAS.

Univerzálne použitie

Univerzálne použitie

Všetky dokumenty, ktoré sa v organizácii objavia, budú spravované správnym spôsobom.

Modulárne riešenie

Modulárne riešenie

Systém je flexibilný, modulárny a neustále sa rozvíja a upravuje podľa aktuálne platných zákonov a noriem.

ELEKTRONICKÉ ÚRADOVANIE

Systém registratúry zabezpečuje úplnú správu životného cyklu dokumentu a záznamu od vytvorenia alebo prijatia do organizácie až po skartáciu alebo odovzdaní Národnému archívu. Riešenie je koncipované tak, aby spĺňalo legislatívny rámec daný zákonom č. 499/04 Zb. a Národným štandardom pre elektronické systémy registratúry. Riešenie je navrhnuté podľa princípu eIDAS a spĺňa požiadavky kladené na spracovanie dát podľa GDPR.

Moduly systému registratúry využívajú dôveryhodné úložisko dokumentov, ktoré zabezpečuje dlhodobé a garantované uloženie dokumentov a ich metadát vrátane riadenia prístupových práv užívateľov. Poskytuje uložené dokumenty a ďalší obsah všetkým modulom riešenia. Úložisko zaisťuje ukladanie, správu a sprístupňovanie dokumentov klientskym aplikáciám pomocou vlastného užívateľského prostredia, aj programovo pomocou otvoreného rozhrania.

REFERENCIE

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Jednou z dodávaných aplikácií pre ZPMV je i systém registratúry. Aplikácia spracováva viac ako 30 tisíc dokumentov denne a v spojení s automatickou triedičkou dokumentov na vstupe nielen že zefektívňuje prácu ale šetrí aj čas a znižuje personálne náklady.

IBM Cloud Pak for Business Automation

Využite kontajnerizované ECM aplikácie.

Zistiť viac

NEMÁTE ČAS VYPLNIŤ FORMULÁR?

Nechajte nám na seba len telefónne číslo a my sa Vám ozveme.

Chcete zistiť viac?
Nechajte nám na seba kontakt.