Dôveryhodné úložisko

Funguje ako TREZOR pre elektronické dokumenty a prostriedok na preukázanie právnej platnosti elektronických dokumentov v prípade súdnych sporov a ďalších právnych či úradných úkonov.

Výhody DUULU

Podľa európskej špecifikácie ETSI

Podľa európskej špecifikácie ETSI

DUUL využíva ASiC kontajnery úrovne B-LTA podľa európskej špecifikácie ETSI, čo zaručuje dlhodobé bezpečné uloženie všetkých informácií potrebných pri preukazovaní právnej platnosti dokumentu.

Bezpečné uloženie

Bezpečné uloženie

DULL zaisťuje bezpečné uloženie a nemennosť dokumentov po celú dobu ich životného cyklu v samostatnom module, ktorý je úplne oddelený od ďalších častí systému. Riešenie využíva bezpečné úložisko IBM FileNet.

Konfigurovateľnosť úložiska

Konfigurovateľnosť úložiska

parametrov nastaviť maximálny počet ukladaných dokumentov, limitnú veľkosť balíčka a limitné časy pre jeho uzatváranie v rámci dňa.

DUUL v praxi

DÔVERYHODNOSŤ ÚLOŽISKA

Dôveryhodnosť úložiska je založená na procesoch spracovania, využitia kvalifikovanej časovej pečiatky a elektronického podpisu. Opatrením dokumentu kvalifikovanou časovou pečiatkou potvrdíme, v akej podobe dokument existoval pred časovým údajom uvedeným v pečiatke.

Pokiaľ tento dokument obsahuje aj platný elektronický podpis, musel byť aj tento elektronický podpis vytvorený a byť platný pred uvedeným časom. Tým získavame potrebný dôkaz o dobe vzniku elektronického podpisu dokumentu, tzn. dôležité informácie nevyhnutné pre dokazovanie validity celého dokumentu.

DUUL mimo automatického overenia podpisov či existujúcich časových pečiatok, zaistí pripojenie kvalifikovanej časovej pečiatky a jeho pravidelnú obnovu pred ukončením platnosti po celú dobu uloženia elektronických dokumentov.

REFERENCIE

Úřad vlády ČR

Pre Úřad vlády ČR zabezpečujeme služby v oblasti validácie bezpečnostných prvkov dokumentov, pečatenie a pečiatkovanie.

Úřad vlády ČR

IBM Cloud Pak for Business Automation

Využite kontajnerizované ECM aplikácie.

Zistiť viac

NEMÁTE ČAS VYPLNIŤ FORMULÁR?

Nechajte nám na seba len telefónne číslo a my sa Vám ozveme.

Chcete zistiť viac?
Nechajte nám na seba kontakt.