BEZPEČNOSŤ IT

Ucelená ponuka našej spoločnosti v oblasti IT bezpečnosti plne pokrýva kľúčové oblasti bezpečnosti informačných systémov a dodržiavanie pravidiel práce s citlivými dátami a ich ochranu pred zneužitím.

VÝHODY RIEŠENIA

Kompletný audit

Kompletný audit

Bezpečnostný audit prinesie porovnanie Vášho systému ochrany informácií s obvyklými štandardmi. Súčasťou môže byť aj penetračný test, ktorý preverí fyzický stav infraštruktúry.

Zabezpečenie dat, PC, serverov

Zabezpečenie dat, PC, serverov

Zaisťujeme vysokú úroveň služieb v oblasti bezpečnosti koncových zariadení, sietí a pripojenia k internetu / cloudu, užívateľských identít, dát, či aplikácií.

Predchádzanie incidentom

Predchádzanie incidentom

Pomocou zavádzania systémov riadenia bezpečnosti, správneho nastavenia procesov, nastavenia zodpovednosti a eskaláciou rozpoznávame a predchádzame bezpečnostným incidentom.

IT BEZPEČNOSŤ Z ŠIRŠIEHO POHĽADU

Bezpečnosť je podstatnou a dôležitou súčasťou informačných systémov v každej spoločnosti. V dnešnej dobe, kedy je veľmi dôležitá ochrana všetkých informácií pred odcudzením alebo stratou, je tiež možné nájsť celý rad produktov, ktoré poskytujú ochranu. Naša spoločnosť sa bezpečnosti IT venuje z širšieho pohľadu.

Neposkytujeme iba jeden produkt, našim klientom sa snažíme poskytnúť najvhodnejšie riešenie, ktoré zodpovedá ich potrebám, požiadavkám a ekonomickým možnostiam. Spoločne s dodávkou bezpečnostného riešenia zaistíme jeho implementáciu a začlenenie do Vašej infraštruktúry.

REFERENCIE

Ministerstvo vnitra ČR

Pre nášho zákazníka Ministerstvo vnitra ČR sme vykonali kompletnú revíziu bezpečnostnej dokumentácie a detailné rozpracovanie stratégie riadenia kontinuity / havarijný plán / plán obnovy pre NS-VIS / VISMail až na detailné procesy a stavy systému.

Ministerstvo vnitra ČR

IBM Cloud Pak for Business Automation

Využite kontajnerizované ECM aplikácie.

Zistiť viac

NEMÁTE ČAS VYPLNIŤ FORMULÁR?

Nechajte nám na seba len telefónne číslo a my sa Vám ozveme.

Chcete zistiť viac?
Nechajte nám na seba kontakt.