SPRÁVA A RIADENIE DOKUMENTOV

Firmám dodávame aplikácie pre správu a riadenie dokumentov rôznych agend s cieľom zvýšiť jej bezpečnosť, automatizovať ich tok v organizácii a sprehľadniť prácu.

VÝHODY RIEŠENIA

Pokročilá funkcionalita

Pokročilá funkcionalita

Naše riešenia obsahujú bohatú out-of-the-box funkcionalitu pre prácu s dokumentmi a spĺňajú aj nároky užívateľov v oblasti procesného riadenia.

Vlastný vývoj

Vlastný vývoj

Je možné vziať vývoj v ďalších etapách do vlastných rúk, kde za pomocou procesných nástrojov a grafických návrhárov môžete sami tvoriť a nasadzovať ďalšie procesy.

Viac alternatív

Viac alternatív

Od veľkosti organizácie sa odvíjajú požiadavky na pokročilosť a robustnosť systému, ale aj cenovú náročnosť, čo zohľadňujeme aj v našej ponuke.

INTELIGENTNÁ KANCELÁRIA

S neustálym vývojom ECM/DMS systémov s funkciami podporujúcimi robotizáciu procesov si stále viac firiem uvedomuje potrebu nasadenia týchto technológií, ktoré výrazne zefektívňujú prácu a zásadným spôsobom ovplyvňujú výkonnosť firmy a jej schopnosť dosahovať vytýčené ciele.

Hromadenie papierových dokumentov a jej ťažká sledovateľnosť, neporiadok v emailoch, dáta rozhádzané po súborových systémoch a lokálnych úložiskách, časová náročnosť a nepružnosť pri vybavovaní, pripomienkovanie a schvaľovanie rôznych dokumentov, či zdĺhavé prepisovanie dát z dokumentov do aplikácií a mnoho ďalších aspektov vedie spoločnosti k využívaniu pokročilých systémov pre správu dokumentov a riadenie procesov a budovaniu inteligentnej kancelárie.

REFERENCIE

ISOTRA

Spoločnosť ISOTRA a.s. využíva aplikáciu pre správu zmluvnej dokumentácie s validáciou vstupných dát naprieč číselníkom v systéme K2.

IBM Cloud Pak for Business Automation

Využite kontajnerizované ECM aplikácie.

Zistiť viac

Examples of usage

We help organizations to digitize and automate various types of processes. Most often we encounter these examples of usage.

  • ON-PREMISEON-PREMISE
  • V CLOUDUV CLOUDU
Request forms and purchase orders

Request forms and purchase orders

Received invoices

Received invoices

Contracts

Contracts

Managed documents

Managed documents

On-boarding of employees

On-boarding of employees

Managing notes and tasks from meetings

Managing notes
and tasks from meetings

Tenders

Tenders

Record keeping regarding absence

Record keeping regarding absence

NEMÁTE ČAS VYPLNIŤ FORMULÁR?

Nechajte nám na seba len telefónne číslo a my sa Vám ozveme.

Chcete zistiť viac?
Nechajte nám na seba kontakt.