REFERENCIE

Justice

Informačný systém vrchných a krajských súdov

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Systém registratúry a agendové systémy

Dr. Max

Digitalizácia a vyťažovanie dát

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Systém registratúry, podpora vládnej agendy

Úřad vlády ČR

Systém registratúry a agendové systémy

ISOTRA

Zpracovanie zmluvnej dokumentácie

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Systém registratúry a správne riadenie

Kordárna Plus

Vyťažovanie a správa dokumentov

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zpracovanie dokumentových agend

České dráhy

Zpracovanie dokumentových agend

Čermák a spol.

Zpracovanie dokumentových agend

Ministerstvo vnitra ČR

Systém EKIS, operatívna evidencia

Landia management

Evidencia a správa dokumentov

Povodí Ohře

Systém registratúry

Kriminalistický ústav Praha

Systém FoDaGen a InfoDNA

Probační a mediační služba

Administratívny informačný systém

Buzuluk

Riadená dokumentácia

Motorpal

Riadená dokumentácia

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Systém registratúry a agendové systémy

Rubena

Riadená dokumentácia

Royalton Partners

Hostingové služby

ÚNMZ

Podpora obchodnej politiky

Borsodchem

Systém Sapper

CQS

Centrálny elektronický archív

Panflex

Zpracovanie dokumentových agend

SÚTN

Systém Binor a Disnor