Reference

 • aopk.jpg

  AOPK ČR

  Od roku 2007 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Agenturou ochrany přírody a krajiny, čítající kromě pražské centrály dalších 38 poboček ve všech krajích ČR. Pro AOPK jsme dodali standardní aplikace Spisová služba, ePodatelna a Autoprovoz a zároveň jsme pro ni vyvinuli specializované aplikace Správní řízení a Lokalizace objektů, vše na platformě LN. Současně zajišťujeme servis dalších aplikací na platformě LN, které vyvinulo IT oddělení AOPK samostatně ve spolupráci s VUMS LEGEND.

  detailní stránka

 • logo.png

  BorsodChem

  Společnost VUMS LEGEND spol. s r.o. spolupracovala se společností BorsodChem na aplikaci Sapper a Quality management.

  detailní stránka

 • buzuluk_komarov.jpg

  Buzuluk Komárov

  Do společnosti Buzuluk Komárov dodal VUMS LEGEND aplikaci Řízená dokumentace na platformě LN.

  detailní stránka

 • cermak_horejs_matejka.jpg

  Čermák a spol. Advokátní a patentová kancelář

  Od roku 1994 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Advokátní a patentovou společností Čermák Hořejš Matějka a spol. Postupně pro ni vyvinula řadu aplikací převážně na platformě LN. Jde zejména o Evidenci kauz, Palmární deník, Evidenci pošty a další agendy. Rovněž byl vytvořen systém DMS s centrálním úložištěm dokumentů a Portál s možností zabezpečeného přístupu ke klientským datům.

  detailní stránka

 • cd.jpg

  České dráhy, a.s.

  Od roku 2007 spolupracuje VUMS LEGEND s generálním ředitelstvím Českých drah. Pro jeho potřeby byly vyvinuty speciální aplikace na platformě LN : Evidence úkolů z představenstva, Jazykové kurzy a Požadavky na vzdělávací akce. Aplikace Evidence úkolů z představenstva byla v loňském roce po počátečním stadiu, které zahrnovalo pouze řízení úkolů v nejvyšších vrstvách managementu, úspěšně rolloutována až na úroveň jednotlivých referentů.

  detailní stránka

 • CEZ.JPG

  ČEZ

  Do společnosti ČEZ a.s. dodal VUMS LEGEND spol. s r.o. apliakce Dispečerský deník a Sapper.

  detailní stránka

 • Unipetrol.jpg

  Chemopetrol

  Pro společnost Chemopetrol, která se později stala součástí koncernu Unipetrol, firma VUMS LEGEND dodávala řešení Sapper.

  detailní stránka

 • cqs.jpg

  CQS - sdružení pro certifikaci systémů jakosti

  Od roku 2005 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s orgánem CQS - sdružení pro certifikaci systémů jakosti, kde dodala Centrální elektronický archiv.

  detailní stránka

 • kriminalisticky_urad.jpg

  Kriminalistický ústav Praha

  Od roku 2002 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Kriminalistickým ústavem sídlícím v Praze, kde je autorem a dodavatelem systémů FoDaGen a InfoDNA. V současné době realizujeme výzkumný projekt LIMS.

  detailní stránka

 • statni_znak.jpg

  Ministerstvo spravedlnosti ČR

  Od roku 2002 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Ministerstvem spravedlnosti sídlícím v Praze, pro nějž vyvinula informační systém IS VKS pro vrchní a krajské soudy, založený na platformě IBM, Lotus Notes.

  detailní stránka

 • ministerstvo_vnitra.jpg

  Ministerstvo vnitra ČR

  Od roku 1999 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Ministerstvem vnitra ČR se sídlem v Praze, pro které vyvinula a implementovala aplikace EKIS, rozdělené na EKIS I – Peněžní deník a EKIS II – WEB a systém pro řízení interních auditů.

  detailní stránka

 • statni_znak.jpg

  Ministerstvo zahraničních věcí ČR

  Od roku 1997 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Ministerstvem zahraničních věcí sídlícím v Praze, kdy společně s firmou IBM vypracovala Globální návrh informačního systému MZV. Na základě schváleného návrhu společnost VUMS LEGEND vyvinula pro MZV řadu aplikací, postavených na IBM platformě Lotus Notes.

  detailní stránka

 • motorpal.jpg

  Motorpal

  Do společnosti Motorpal Jihlava dodal VUMS LEGEND aplikaci Řízená dokumentace na platformě LN.

  detailní stránka

 • panflex.jpg

  Panflex

  Se společností Panflex rozvíjí VUMS LEGEND spolupráci v oblasti rozvoje platformy LN od roku 2008.

  detailní stránka

 • pms.jpg

  PMS ČR - Probační a mediační služba ČR

  Od roku 2004 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Probační a mediační službou ČR se sídlem v Praze, kde je dodavatelem Administrativního informačního systému PMS (AIS PMS).

  detailní stránka

 • povodi_ohre.jpg

  Povodí Ohře

  Do společnosti Povodí Ohře dodal VUMS LEGEND platformu LN v roce 2006. V současnosti spolupracujeme na zprovoznění rozšířených možností platformy, např. LN Sametime apod.

  detailní stránka

 • rubena.jpg

  Rubena a.s.

  Do společnosti Rubena a.s. dodal VUMS LEGEND aplikaci Řízená dokumentace na platformě LN. V současné době je aplikace upgradována na novou verzi.

  detailní stránka

 • sutn.jpg

  Slovenský ústav technickej normálizacie

  Od roku 1998 spolupracuje VUMS LEGEND se Slovenským ústavem technickej normalizacie (SÚTN) se sídlem v Bratislavě, kdy byl dodán systém pro evidenci norem Binor na platformě IBM Informix, distribuční systém Disnor zabezpečující objednávání, prodej, skladovou evidenci a výrobu produktů nabízených SÚTNem. Během implementace uvedených systémů figurovala firma VUMS LEGEND jako subkontraktor projektů Phare.

  detailní stránka

 • statni_tiskarna_cenin.jpg

  Státní tiskárna cenin, s.p.

  Od roku 2005 spolupracuje společnost VUMS LEGEND se Státní tiskárnou cenin. Dodala této společnosti aplikace na podporu zpracování průkazek pro České dráhy. Jedná se o zaměstnanecké průkazky Modrá karta a o zákaznické legitimace In-Karta.

  detailní stránka

 • unmz.jpg

  ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

  Od roku 1994 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Českým normalizačním institutem v Praze (nyní ÚNMZ) jako systémový integrátor, vyvíjející na platformách LN a WebSphere. S využitím aplikačního serveru IBM WebSphere a relačního databázového systému Informix, byla pro ČNI vyvinuta aplikace Podpora obchodní politiky (POP).

  detailní stránka

 • statni_znak.jpg

  Úřad vlády ČR

  Od roku 2004 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s ÚV ČR. Je dodavatelem systému Adresářových služeb, Spisové služby ePED, a aplikací na podporu práce v odboru vládní agendy. Zejména jde o aplikaci eVláda, která je určena členům vlády pro práci s materiály určenými k projednání na schůzi vlády. Dále je společnost VUMS LEGEND tvůrcem prezentačního portálu eKLEP (Elektronické knihovny legislativních materiálů) pro veřejnost (http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf) a dalších aplikací.

  detailní stránka

 • zpmv.jpg

  Zdravotní pojišťovna MVČR

  Pro Zdravotní pojišťovnu MV ČR je VUMS LEGEND výhradním dodavatelem aplikací na platformě LN. Bšhem spolupráce se Zdravotní pojišťovnou byly dodány jak standardní aplikace jako Spisová služba, ePodatelna, Referátník, Registr smluv, Služební cesty, Řízená dokumentace, Objednávky a faktury, Centrální plán investic, tak také speciálně vyvinuté aplikace Regresy, Vývěska a další.

  detailní stránka

 • zp.jpg

  ZP Škoda

  Se ZP Škoda spolupracuje VUMS LEGEND od roku 2007. Dodali jsme aplikace Spisová služba, ePodatelna, Evidence smluv, Objednávka a faktury, vše na platformě LN.

  detailní stránka