Realizace a implementace

V případě realizace a implementace zcela nových IS je vhodné obracet se na firmy, které mají velké zkušenosti se zakázkovým vývojem a mají dostatečné velké personální i technické zázemí pro realizaci takovýchto zakázek.

Společnost VUMS LEGEND, která má během více než desetileté zkušenosti za sebou celou řadu úspěšných řešení, disponuje kvalitním a početným týmem vývojářů, kteří se specializují na zakázkový vývoj rozsáhlých podnikových informačních systémů.

Při vývoji je využíváno metodik jako UML, apod., pomocí kterých je možné vyvíjet kvalitní aplikace objektově orientované s využitím komponent v relativně krátkém čase za přijatelnou cenu. S výhodou je také používána metodika řízení projektů.

Co si lze představit pod zakázkovým vývojem?

Je to souhrn vzájemně svázaných činností vedoucí k realizaci celého systému. Hlavní činnosti jsou:

  • studie proveditelnosti
  • cílový koncept
  • prováděcí projekt
  • vlastní vývoj aplikace
  • zkušební provoz a oponentura
  • implementace a rutinní provoz
  • školení, konzultace, související služby
  • podpora provozu a perspektivy dalšího rozvoje