Bezpečnost IT/IS a zabezpečený přístup k informacím

Bezpečnost IT je široký okruh problémů, který se týká nejen oblastí informačních technologií, ale obecně veškerých procesů každé organizace. Pouze při komplexním řešení je možné dosáhnout "bezpečného" informačního systému. Platí zásada, že informační systém je tak bezpečný, jak bezpečný je jeho nejslabší článek. Celou problematiku bezpečnosti lze jednodušeji shrnout pod pojem "bezpečnostní strategie".

Problematika bezpečnostní strategie podniku zahrnuje:

  • komplexní projekty bezpečnosti IS, bezpečnostní audit
  • analýzu a míry rizika
  • penetrační testování
  • bezpečnostní testování aplikací a systémů
  • bezpečnostní politiku, dokumentace a směrnice
  • návrh protiopatření, obnovu funkčnosti
  • apod.