Analýza, cílový koncept, technický projekt řešení

Úvodní analýza umožňuje prakticky definovat IS/IT strategii podniku na základě celkové strategie podniku a je podrobným podkladem pro zadání každého IT projektu.

Nezbytnou podmínkou úspěšného výsledku musí být účast zákazníka na všech úrovních od managementu až po vlastního uživatele v celém cyklu projektu. Informace jsou v úvodní analýze podány tak, aby byly zcela srozumitelné především pro zákazníka samotného. Na základě tohoto dokumentu je možné ve fázi akceptace aplikace porovnání vyvinuté aplikace se zadáním (s požadavky zákazníka na aplikaci). Úvodní analýza je podrobena akceptaci zákazníkem (připomínky, odsouhlasení obsahu). Po akceptaci se stává závazným dokumentem a podkladem pro zpracování cílového konceptu potažmo technického projektu.

Cílový koncept stanovuje celkovou koncepci řešení, obsahuje datový model, procesní model, seznam požadavků na systém, atd.

Technický projekt je dokument, který informace obsažené v úvodní analýze převádí do ryze technické terminologie vycházející z příslušné metodiky. Technický projekt je základní dokument, který využívá programátor pro vývoj aplikace a její pozdější údržbu či modifikace a je součástí projektové dokumentace, která je po dokončení aplikace předána zákazníkovi.