Realizace

Dodávky podnikových informačních systémů a služby systémové integrace chápeme jako trvalý proces podpory zákazníka nejen ve fázích výběru jednotlivých komponent IS/IT, v integraci vybraného řešení včetně garance funkčnosti a převzetí rizik, ale i v neustálém rozvoji IS/IT.

Soubor služeb a produktů, které jsme schopni poskytovat je jasně určen a vyvíjí se v souladu s potřebami našich zákazníků a v souladu s trendy IS/IT. Tento soubor zahrnuje služby a produkty jako je proces prodeje a realizace komplexních IS zakázek, poradenství při výběru a implementaci informačních systémů, vývoj a rozvoj řešení IS a aplikací, implementaci, vytváření bezpečnostní politiky, koordinaci komplexních dodávek, podporu a údržbu řešení a vzdělávání, školení a poradenství.

Nabídka řešení a služeb vybrané kategorie:

 • ico neu

  Portletizace Lotus Notes databází

  Ideální řešení pro rozsáhlé organizace, kde pracovníci hodně cestují. S aplikacemi se nadále pracuje, jak z prostředí Lotus Notes, tak i na Portálu.

  detailní stránka

 • ico neu

  Integrace Lotus Notes databází s ECM

  Jedná se o vytváření, hledání a prezentaci obsahu v ECM pomocí Quickr services.Spolupracuje s LN databází přímo s ECM. Je využíváno převážně pro spisové služby a velká úložiště (např. Datové schránky).

  detailní stránka

 • pikto-zajistovani_licenci.png

  Analýza, cílový koncept, technický projekt řešení

  Velmi důležitou součástí každého vývoje, realizace a implementace řešení IS je analytické zpracování funkčnosti na základě důkladného poznání firemního prostředí, činností a procesů (výkonných i podpůrných) u zákazníka včetně jeho záměrů a cílů vyplývající z celkové strategie podniku.

  Před započetím realizace každého rozsáhlejšího řešení VUMS LEGEND doporučuje zpracovat úvodní analýzu a cílový technický projekt.

  detailní stránka

 • pikto-zajistovani_licenci.png

  Realizace a implementace

  Trh je dnes plný rozličných hotových systémů - SW produktů a aplikací, které pokrývají různé činnosti jako je řízení zdrojů a administrativa, finance a ekonomika, řízení výroby, řízení obchodu, řízení procesů a informací, atd., avšak požadavky zákazníků jsou v mnoha případech natolik specifické, že použití těchto řešení není plně dostačující. Proto je nutné vytvořit systém nový specifický, tzv. vývoj na zakázku, což je souhrn vzájemně propojených a návazných činností vedoucí k realizaci celého systému.

  detailní stránka

 • pikto-zajistovani_licenci.png

  Systémová integrace

  Systémová integrace je trvalý a dlouhodobý vztah se zákazníkem. Proto VUMS LEGEND používá nástroje finanční zainteresovanosti na vyčíslitelných přínosech projektu na straně zákazníka s jednoznačným cílem inovace informačního systému s měřitelnými přínosy.

  detailní stránka

 • pikto-zajistovani_licenci.png

  Bezpečnost IT/IS a zabezpečený přístup k informacím

  Bezpečnost IT je široký okruh problémů, který se týká nejen oblastí informačních technologií, ale obecně veškerých procesů každé organizace. Pouze při komplexním řešení je možné dosáhnout "bezpečného" informačního systému. Platí zásada, že informační systém je tak bezpečný, jak bezpečný je jeho nejslabší článek. Celou problematiku bezpečnosti lze jednodušeji shrnout pod pojem "bezpečnostní strategie".

  detailní stránka