Zajištění helpdesku

Tvorba hlášení na Helpdesk uživateli organizací, které mají s VUMS LEGEND podepsanou smlouvu o poskytování služeb Helpdesk, a zpracování těchto požadavků pracovníky VUMS LEGEND.

  • Na website - Domino serveru VUMS LEGEND je vytvořena pro všechny organizace jediná databáze Helpdesk. Hlášení z organizací jsou zpracovávána v rámci této databáze, přístup k dokumentům je řízen na základě viditelnosti definované při registraci. Pro registraci je k dispozici databáze Company Registration.
  • Registrace pracovníků probíhá ve dvou krocích:

Nejprve je pracovníkem VUMS LEGEND provedena registrace správce pro organizaci (akce probíhá v prostředí IBM Notes).

Tento správce má právo provádět registraci pracovníků organizace, kteří budou mít právo vytvářet hlášení. Tuto registraci provádí v prostředí web prohlížeče.

  • Pracovníci organizace vytvářejí hlášení a dostávají odpovědi v prostředí web prohlížeče. Hlášení od pracovníků organizace mohou přijímat (např. na základě telefonické informace) i pracovníci HelpDesk, nebo pracovníci VUMS. Zaznamenání hlášení provádí pracovník HelpDesk v prostředí web prohlížeče, pracovník VUMS prostředí IBM Notes.
  • Řešení připomínek pracovníky VUMS LEGEND probíhá v prostředí IBM Notes.

Tvorba hlášení na Helpdesk uživateli a zpracování těchto požadavků definovanými skupinami pracovníků v rámci organizace.

  • Tato varianta umožňuje organizaci vytvořit na vlastním Domino serveru jednu nebo více databází Helpdesk, ke které se přihlašují uživatelé prostřednictvím Intranetu. V tomto případě musí být definovány v db Veřejný seznam adres skupiny autoři a zpracovatelé pro každou vytvořenou databázi a v profilu databáze musí být uvedena skupina autorů.
  • Pracovníci organizace vytvářejí hlášení a dostávají odpovědi v intranetovém prostředí, řešení připomínek pracovníky organizace (ze skupiny zpracovatelé) probíhá též intranetovém prostředí, případně může být realizováno v prostředí IBM Notes.