Systémová administrace

Postaráme se o vaši infrastrukturu v režimech přesně dle vašich potřeb.

Nabízíme vám tuto základní reaktivní podporu:

  • Support Hotline / HelpDesk - jeden kontaktní bod pro nahlášení a evidenci vašich požadavků. Evidence vašich požadavků, do které má zákazník přístup, slouží i pro následnou fakturaci odebraných služeb. Zákazník může sledovat, v jakém stavu jsou jeho požadavky a kdy a jak jsou řešeny.
  • Incident Management - incidentem je každé přerušení dodávky služby či její kvalitativní omezení. Naši certifikovaní a zkušení specialisté umí řešit i složité incidenty rychle, s důrazem na co nejrychlejší obnovení dodávky služby. Samozřejmostí je prioritizace incidentů, jejich evidence v helpdeskovém systému.
  • Change & Release Management - řízení změn ve vaší infrastruktuře s cílem zabezpečit, aby žádná změna neměla vliv na dostupnost vašich systémů. Aby žádná změna neproběhla neřízeně a neohrozila tak obchodní procesy firmy. Víme jak.

Proaktivní oblast

V oblasti proaktivní podpory nabízíme našim zákazníkům zejména:

  • Problem Management - hledání kořenových příčin (RCA) incidentů, umíme efektivně hledat tyto příčiny a následně vám doporučit způsob jejich eliminace. Ne vždy je účelné neřešit příčinu a používat náhradní a dočasná řešení (tzv. workaround). Pomůžeme vám zastavit opakování se shodných incidentů.
  • Capacity Management - cílem naší spolupráce se zákazníkem je zajistit existenci nákladově optimální IT kapacity, která bude odpovídat současným i budoucím potřebám byznysu. Víme, jak nalézt rovnováhu mezi nabídkou kapacity, kterou má IT k dispozici, a poptávkou po této kapacitě ze strany byznysu.
  • Profylaktické prohlídky infrastruktury
  • Monitoring systémů
  • Poradenství v oblasti vysoké dostupnosti