Školení

Společnost VUMS LEGEND spol. s r.o. poskytuje školení v těchto oblastech:

IBM Lotus Notes/Domino a související produkty skupiny Lotus - uživatelské školení

Tato školení mohou být orientována buď na oblast týmové spolupráce (groupware), kde je těžištěm základní funkcionalita a tzv. PIM aplikace Lotus Notes (pošta, kalendář, úkoly, kontakty), nebo může být školení zaměřeno především na práci s dokumenty a je vhodné jako příprava pro práci s námi vytvořeným systémem DMS nebo jinými zákaznickými aplikacemi v prostředí Lotus Notes.

IBM Lotus Notes/Domino a související produkty skupiny Lotus - školení administrátorů

Tato školení jsou zaměřena pro správce serveru či domény Lotus Domino. Náplň školení i rozsah sestavujeme "na míru" po dohodě se zákazníkem.

IBM Lotus Notes/Domino a související produkty skupiny Lotus - odborné konzultace

Poskytujeme konzultace především v oblasti systémové administrace produktů rodiny Lotus. Jsme schopni zodpovědět odborné dotazy infrastrukturních správců, pomoci jim při odstraňování projevů incidentů, při hledání kořenových příčin problémů, navrhovat nová řešení či implementovat rozsáhlé změny.

Školení vlastních produktů

Poskytujeme školení ke všem aplikacím vyvinutým naší společností. Obvykle připravujeme nezávislá školení pro uživatele i správce aplikací. Při sestavování osnov školení jsou využívány nejen znalosti produktů a jejich dokumentace, ale i bohaté zkušenosti našich pracovníků s vývojem, implementací, správou a podporou aplikací.

Všechna školení jsme schopni podle přání zákazníka uspořádat jak v jeho vlastním prostředí, tak i našich vlastních či pronajatých prostorách.