Dlouhodobá podpora našich řešení

SLA (Service Level Agreement) je specifická smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem, která definuje co bude dodáno, v jaké kvalitě (úroveň služby) a za jakou cenu na úrovni vztahu poskytovatel - zákazník.

Poskytujeme poradenství při zavádění a implementaci metodiky řízení služeb u klientů a zároveň nabízíme i služby, kryté smlouvou SLA. Jde především o servisní služby související se správou systémů, institutem HelpDesku, servisem, podporou a rozvojem s garantovanou dobou dostupnosti systému:

  • vypracování metodiky a zavádění SLA ve firemním prostředí
  • vše v souladu s Service Level Management (SLM) dle procesního rámce ITIL
  • služby analýzy stavu, doporučení metodiky a prostředků včetně jejich implementace
  • s pomocí námi vyvynutých produktů (např. HelpDesk)

Cíle a přínosy zavedení SLA:

  • převedení uživatelských potřeb do jednotlivých služeb
  • porozumění potřebám byznysu a „smlouva“ o dodávání služeb
  • měření kvality a ceny (nákladů) u každé služby - postihy dodavatele za nedodržení definovaných parametrů
  • zlepšení vztahů se zákazníkem
  • dosažení vyšší uživatelské (zákaznické) spokojenosti
  • pomoc při měření a následném zdokonalování IT služeb