Balíček pokročilých servisních služeb

VUMS LEGEND nabízí svým zákazníkům tzv. Balíček pokročilých služeb. Konkrétně se jedná o služby k produktům na platformě Lotus Notes/Domino, Lotus Connections, Lotus Sametime UC2, Lotus WebSphere Portal, DB2 a Informix. Naše řešení se plně přizpůsobuje stávající situaci zákazníka. Při první fázi nasazení našeho řešení u zákazníka probíhá analýza a audit stávající architektury, použitých platforem a inventarizace aplikací. Bereme při tom v úvahu všechny produkty na výše zmíněných platformách. Podle potřeb pak vytvoříme komplexní systém, který zákazníkovi usnadňuje přístup k informacím a práci s nimi. Ve spolupráci se zákazníkem definujeme požadavky na SLA u jednotlivých aplikací. Návrh individuálního řešení Balíčku pokročilých služeb může zahrnovat údržbu stávajících aplikací a platforem, úpravu na základně konkrétních požadavků na změny. Dále poskytujeme instalaci produktů včetně následných aktualizací, integraci do stávajícího systému, zaškolení Vašich zaměstnanců a v neposlední řadě technickou podporu všech produktů.

 


Naše reference

  • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
  • Ministerstvo spravedlnosti ČR
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  • Úřad pro technickou normallizaci, metrologii a státní zkušebnictví
  • Agentura pro ochranu přírody a krajiny