Studie proveditelnosti a prováděcí projekty

Vzniká na počátku projektu, zkoumá řešitelnost dané problematiky, hledá a definuje potřebné zdroje, plánuje časové horizonty, předvídá možná rizika, atd.
V rámci této služby nebo spíše služeb je analyzována možnost využití stávajících klíčových technologických komponent IT/IS a také nezbytných lidských zdrojů.

S využitím našich odborných znalostí a zkušeností, navíc podpořenými technickými možnostmi a přímými kontakty s výrobci, jsme schopni se podílet na tvorbě garantovaného návrhu technického a aplikačního řešení, které Vám ušetří čas i prostředky při rozhodování i při samotné realizaci.

Výsledkem těchto studií je možné zpracování variant řešení s doporučením nejvhodnější volby. U definovaných variant jsou popsány silné a slabé stránky, harmonogram a oceněna finanční náročnost.

Prováděcí projekty

Nezbytnou součástí portfolia našich služeb je schopnost realizovat navržená řešení, a to jak podle našich doporučení, nebo jako součást korporátního řešení v dílčím nebo i globálním nasazení. Naše odborné znalosti, kvalitní lidské kapacity, metodiky vedení projektů a v neposlední řadě i reference dávají záruku, že výsledek bude proveden ve stanoveném čase, v odpovídající kvalitě a při dodržení finančního rozpočtu.