Odborné IT/IS konzultace

Odborné konzultace se mohou týkat např. těchto oblastí:

 • Serverové systémy – existující typy hardware a operačních systémů, porovnání možností systémů.
 • Aplikační software, ERP systémy a návazné aplikace.
 • Zálohování a volba zálohovacích systémů.
 • Vzdálený přístup – možnosti, úroveň zabezpečení.
 • LAN a WAN sítě, volba technologií, prvků a poskytovatelů připojení.
 • Internet a e-commerce aplikace – možnosti připojení, zabezpečení sítě, možnosti e-commerce systémů.

Podnikové poradenství a BPR

Poradenství při výběru a implementaci IS je služba, která má zákazníkovi pomoci minimalizovat rizika při inovaci informačních systémů a optimalizovat podnikové procesy. Mnoho firem si uvědomuje omezené možnosti svého systému, který může i částečně brzdit další rozvoj firmy, a rozhodlo se tedy pro změnu. Firmy však nemají vlastní odborníky s přehledem nabídky a vývojových trendů v informačních technologiích. Pomůžeme vám orientovat se v informačních technologiích, doporučíme vám nové moduly, vysvětlíme vám, jak můžete využít potenciál e-commerce pro váš obchod, a to vše v návaznosti na optimalizaci podnikových procesů (BPR – business process reengineering).

Zákazník se může setkat s problémy, které mu pomůžeme vyřešit

 • Vybírá IS jedenkrát, výjimečně vícekrát v životě a nemá v této oblasti dostatečné zkušenosti.
 • Problematická schopnost vytipovat informační systémy.
 • Správně zpracovat poptávkový dokument, již v prvotní fázi zaměřený na procesy.
 • Vyhodnocování jednotlivých IS na základě jeho funkcí, které mají řešit vyspecifikované procesy.
 • Bez konkrétní specifikace procesů jsou velmi problematické požadavky na implementaci IS.
 • Špatné rozlišování stavu implementace jednotlivých oblastí a modulů.
 • Neznalost cenových standardů v oblasti IT a tím snížená schopnost vyjednávat o ceně produktu a implementace.
 • Vypracovat smlouvu dle požadovaných procesů a tím závazně stvrdit sliby firem nabízejících IS.

V čem je přínos spolupráce s VUMS LEGEND?

 • Vypracování poptávkového dokumentu.
 • Vytipování dodavatelů IS dle požadavků na řešení ze strany zadavatele.
 • Pomoc se stanovením kritérií výběru.
 • Zajištění prezentace vybraných řešení, případné referenční návštěvy.
 • Provedení hodnocení společně s pracovníky Vaší firmy a výběr posledních dvou finalistů.
 • Spolupráce na vypracování smlouvy kupní a smlouvy o implementaci.
 • Řízení projektu implementace, odborná pomoc zákazníkovi při jednání s dodavateli.

Náklady na konzultační služby bývají podle naší zkušenosti vyrovnány schopností snížení ceny dodávky, především však kvalifikovanou podporou při výběru IS a dohledu nad jeho vlastní implementací. Naším cílem je efektivní implementace a spokojený zákazník.

Součástí poradenství a konzultací může být prezentace řešení nebo vzorových instalací.