Podnikové poradenství

VUMS LEGEND, spol. s r. o. je pro každého zákazníka partnerem, který je schopen poskytnout komplexní spektrum činností, řešení a služeb v celém životním cyklu vývoje a podpory IS/IT, jako je podnikové IS a systémová integrace, odborné IT/IS konzultace, podnikové poradenství a optimalizace podnikových procesů, studie proveditelnosti a prováděcí projekty, analýza, cílový koncept, technický projekt řešení, navržení struktury počítačové sítě, služby dodávky a podpory řešení IT/IS a mnoho dalších...

Nabídka řešení a služeb vybrané kategorie:

 • pikto-podnikova_poradenstvi.png

  Studie proveditelnosti a prováděcí projekty

  Vzniká na počátku projektu, zkoumá řešitelnost dané problematiky, hledá a definuje potřebné zdroje, plánuje časové horizonty, předvídá možná rizika, atd. S využitím našich odborných znalostí a zkušeností, navíc podpořenými technickými možnostmi a přímými kontakty s výrobci, jsme schopni se podílet na tvorbě garantovaného návrhu technického a aplikačního řešení, které Vám ušetří čas i prostředky při rozhodování i při samotné realizaci.

  detailní stránka

 • pikto-podnikova_poradenstvi.png

  Odborné IT/IS konzultace

  Pracovníci VUMS LEGEND mají zkušenosti s budováním informačních systémů v rozsahu od návrhu infrastruktury až po aplikační software. Na základě těchto zkušeností jsou schopni zákazníkovi poskytovat konzultace, při nichž získá základní přehled o možných řešeních konkrétních záležitostí. To mu pomůže orientovat se v dané problematice.

  detailní stránka