Bezpečnost PC a serverů

Nabízíme a dodáváme systémové řešení bezpečnosti ochrany PC, a proto jsme schopni sestavit řešení bezpečnostního systému pokrývajícího všechny bezpečnostní požadavky.

 

Mezi základní kritéria patří mimo jiné

 • bezpečná identifikace a autentizace (čipová karta, token, PIN, biometrika...),

 • šifrování (symetrické, asymetrické, PKI, Certifikační autorita...),

 • centrální správa,

 • kompletní audit,

 • Single Sign-On (automatické a bezpečné přihlášení do ostatních systémů),

 • řízení přístupu k jednotlivým zařízením,

 • řízení přístupu k souborům,

 • personální firewall.

 

Základem moderních bezpečnostních systémů je plné využití bezpečné identifikace a autentizace uživatele na PC nebo v systému. Naše firma je schopna vyřešit tyto bezpečnostní požadavky pomocí tokenu nebo čipové karty, která může obsahovat všechna potřebná data včetně osobních klíčů k např. šifrování souborů.

 

Karty lze přitom využít i k jiným bezpečnostním systémům, jako jsou např. docházkové či přístupové systémy, nebo k systémům „ostatním“ (stravovací systémy, bankovní systémy atp.).

 

V rámci zajištění bezpečnosti pracovních stanic dodáváme:

 • prostředky pro centrální vzdálenou správu pracovních stanic,

 • prostředky umožňující provádět hodnocení aktivity uživatele pracovní stanice, zejména lze hodnotit:

  • doba aktivity a neaktivity na pracovní stanici,

  • doba „strávená“ na Internetu,

  • objemy stahovaných dat,

  • účelnost nasazení a využití aplikací (vlastnost, díky které mnoho našich zákazníků dokázalo ušetřit nemalé peníze na nákupu softwaru – uživatel požadoval a měl instalovanou aplikaci, kterou za půl roku nevyužil ani jednou a aplikace mohla tak být přesunuta pro jiného zaměstnance, který ji k práci skutečně potřeboval)

 • prostředky umožňující řídit přístup k výměnným zařízením (lze definovat, která konkrétní zařízení lze v pracovní stanici použít a která ne – podle jednoznačné identifikace),

 • prostředky pro šifrování souborů a adresářů,

 • prostředky pro řízení přístupu k souborům a adresářům s možností definovat, kam může každý jednotlivý uživatel ukládat data a odkud může data načítat

 • a mnoho dalších.

 

 

V rámci bezpečnosti PC svým zákazníkům zpracováváme a dodáváme i bezpečnostní projekty pro nasazení a implementaci bezpečnostních opatření, a projekty provozní (implementační).