Bezpečnost IT

Nabídka řešení a služeb vybrané kategorie:

 • Ochrana utajovaných informací

  Ochrana utajovaných informací vychází ze zákona číslo 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
  způsobilosti.

  detailní stránka

 • Informační audit (Audit IS / IT)

  Informační audit je pohled na informační management firmy očima nezávislého konzultanta. Objektivní informační
  audit umožní vedení podniku rozhodnout o provedení podstatných změn v informační podpoře rozhodujících aktivit a efektivně vynakládat finanční prostředky na IS/IT.

  detailní stránka

 • Plán zachování činností

  Havarijní plán říká, jak bez větších obtíží přežít krizové situace a pohromy. Záplava je pro společnost sídlící v horách
  stejně nereálná jako pád laviny v nížině, ale v důsledku
  havárií informačních systémů krachuje 70% firem.

  detailní stránka

 • Bezpečnost PC a serverů

  Pracovní stanice je nejčastěji zdrojem nákazy a následného
  napadení systému. Na pracovní stanici jsou mnohdy
  uložena citlivá data jednotlivce anebo organizace. Bezpečnost PC je tak jedním z velmi vyznaných faktorů informační bezpečnosti.

  detailní stránka

 • Systémové řešení bezpečnosti IS

  Bezpečnost aktiv a především dat a informací, se stává stále více diskutovaným problémem současných organizací.
  Investice do oblasti bezpečnosti se zvyšují, a proto je třeba je správně, účelně a účinně vynaložit.

  detailní stránka

 • Řízení bezpečnosti informací (ISMS – information security management system)

  Stěžejním bodem systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) je zvládání rizik, které tyto informace mohou potenciálně ohrožovat. Jde dokumentovaný systém, který se stává nedílnou součástí řízení společnosti. Je přímou cestou k dosažení požadované úrovně bezpečnosti informací
  a informačních systémů a účinného a efektivního řízení informací ve společnosti.

  detailní stránka

 • Životní cyklus IT a bezpečnost

  Životní cyklus představuje souhrn událostí a stavů, kterými objekt (organizace, informační systém, aplikace,
  počítač) prochází od svého vzniku po svůj zánik. Pro jednotlivé sledované objekty je typická vždy určitá množina událostí, které se do systému dostávají ve formě informace na tento objekt.

  detailní stránka

 • Penetrační test

  Penetrační test je někdy také nazýván jako „etický hacking“.
  Jedná se o specializovaný test odolnosti systému proti útoku. Účelem penetračních testů je vyhledat zranitelná místa v informačních systémech, následně slabá místa odstranit a tím zabezpečit bezproblémový provoz IS.

  detailní stránka

 • Zpracování osobních údajů

  Ochrana osobních údajů vychází ze zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Organizace
  – správce osobních údajů je povinen tyto informace chránit.

  detailní stránka