Přehled služeb

Portfolio námi nabízených služeb vychází z mnohaleté zkušenosti s podnikovým poradenstvím v podobě odborných IT/IS konzultací, studií proveditelnosti, optimalizací podnikových procesů, dlouhodobou podporou implementovaných řešení a dalších.

Zajišťujeme komplexní služby v rámci celého životního cyklu vývoje informačních systémů, počínaje identifikací problémů, možností a cílů, přes definování potřeb a požadavků na IS, analýzu nezbytných vlastností vyvíjeného IS, implementací, testováním, podporou při uvedení do provozu až po smluvní servis a administraci nasazeného řešení.

Řešení a služby: Všechny / Dle kategorie

Podnikové poradenství

 • pikto-podnikova_poradenstvi.png

  Studie proveditelnosti a prováděcí projekty

  Vzniká na počátku projektu, zkoumá řešitelnost dané problematiky, hledá a definuje potřebné zdroje, plánuje časové horizonty, předvídá možná rizika, atd. S využitím našich odborných znalostí a zkušeností, navíc podpořenými technickými možnostmi a přímými kontakty s výrobci, jsme schopni se podílet na tvorbě garantovaného návrhu technického a aplikačního řešení, které Vám ušetří čas i prostředky při rozhodování i při samotné realizaci.

  detailní stránka

 • pikto-podnikova_poradenstvi.png

  Odborné IT/IS konzultace

  Pracovníci VUMS LEGEND mají zkušenosti s budováním informačních systémů v rozsahu od návrhu infrastruktury až po aplikační software. Na základě těchto zkušeností jsou schopni zákazníkovi poskytovat konzultace, při nichž získá základní přehled o možných řešeních konkrétních záležitostí. To mu pomůže orientovat se v dané problematice.

  detailní stránka

Bezpečnost IT

 • Ochrana utajovaných informací

  Ochrana utajovaných informací vychází ze zákona číslo 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
  způsobilosti.

  detailní stránka

 • Informační audit (Audit IS / IT)

  Informační audit je pohled na informační management firmy očima nezávislého konzultanta. Objektivní informační
  audit umožní vedení podniku rozhodnout o provedení podstatných změn v informační podpoře rozhodujících aktivit a efektivně vynakládat finanční prostředky na IS/IT.

  detailní stránka

 • Plán zachování činností

  Havarijní plán říká, jak bez větších obtíží přežít krizové situace a pohromy. Záplava je pro společnost sídlící v horách
  stejně nereálná jako pád laviny v nížině, ale v důsledku
  havárií informačních systémů krachuje 70% firem.

  detailní stránka

 • Bezpečnost PC a serverů

  Pracovní stanice je nejčastěji zdrojem nákazy a následného
  napadení systému. Na pracovní stanici jsou mnohdy
  uložena citlivá data jednotlivce anebo organizace. Bezpečnost PC je tak jedním z velmi vyznaných faktorů informační bezpečnosti.

  detailní stránka

 • Systémové řešení bezpečnosti IS

  Bezpečnost aktiv a především dat a informací, se stává stále více diskutovaným problémem současných organizací.
  Investice do oblasti bezpečnosti se zvyšují, a proto je třeba je správně, účelně a účinně vynaložit.

  detailní stránka

 • Řízení bezpečnosti informací (ISMS – information security management system)

  Stěžejním bodem systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) je zvládání rizik, které tyto informace mohou potenciálně ohrožovat. Jde dokumentovaný systém, který se stává nedílnou součástí řízení společnosti. Je přímou cestou k dosažení požadované úrovně bezpečnosti informací
  a informačních systémů a účinného a efektivního řízení informací ve společnosti.

  detailní stránka

 • Životní cyklus IT a bezpečnost

  Životní cyklus představuje souhrn událostí a stavů, kterými objekt (organizace, informační systém, aplikace,
  počítač) prochází od svého vzniku po svůj zánik. Pro jednotlivé sledované objekty je typická vždy určitá množina událostí, které se do systému dostávají ve formě informace na tento objekt.

  detailní stránka

 • Penetrační test

  Penetrační test je někdy také nazýván jako „etický hacking“.
  Jedná se o specializovaný test odolnosti systému proti útoku. Účelem penetračních testů je vyhledat zranitelná místa v informačních systémech, následně slabá místa odstranit a tím zabezpečit bezproblémový provoz IS.

  detailní stránka

 • Zpracování osobních údajů

  Ochrana osobních údajů vychází ze zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Organizace
  – správce osobních údajů je povinen tyto informace chránit.

  detailní stránka

Realizace

 • ico neu

  Portletizace Lotus Notes databází

  Ideální řešení pro rozsáhlé organizace, kde pracovníci hodně cestují. S aplikacemi se nadále pracuje, jak z prostředí Lotus Notes, tak i na Portálu.

  detailní stránka

 • ico neu

  Integrace Lotus Notes databází s ECM

  Jedná se o vytváření, hledání a prezentaci obsahu v ECM pomocí Quickr services.Spolupracuje s LN databází přímo s ECM. Je využíváno převážně pro spisové služby a velká úložiště (např. Datové schránky).

  detailní stránka

 • pikto-zajistovani_licenci.png

  Analýza, cílový koncept, technický projekt řešení

  Velmi důležitou součástí každého vývoje, realizace a implementace řešení IS je analytické zpracování funkčnosti na základě důkladného poznání firemního prostředí, činností a procesů (výkonných i podpůrných) u zákazníka včetně jeho záměrů a cílů vyplývající z celkové strategie podniku.

  Před započetím realizace každého rozsáhlejšího řešení VUMS LEGEND doporučuje zpracovat úvodní analýzu a cílový technický projekt.

  detailní stránka

 • pikto-zajistovani_licenci.png

  Realizace a implementace

  Trh je dnes plný rozličných hotových systémů - SW produktů a aplikací, které pokrývají různé činnosti jako je řízení zdrojů a administrativa, finance a ekonomika, řízení výroby, řízení obchodu, řízení procesů a informací, atd., avšak požadavky zákazníků jsou v mnoha případech natolik specifické, že použití těchto řešení není plně dostačující. Proto je nutné vytvořit systém nový specifický, tzv. vývoj na zakázku, což je souhrn vzájemně propojených a návazných činností vedoucí k realizaci celého systému.

  detailní stránka

 • pikto-zajistovani_licenci.png

  Systémová integrace

  Systémová integrace je trvalý a dlouhodobý vztah se zákazníkem. Proto VUMS LEGEND používá nástroje finanční zainteresovanosti na vyčíslitelných přínosech projektu na straně zákazníka s jednoznačným cílem inovace informačního systému s měřitelnými přínosy.

  detailní stránka

 • pikto-zajistovani_licenci.png

  Bezpečnost IT/IS a zabezpečený přístup k informacím

  Bezpečnost IT je široký okruh problémů, který se týká nejen oblastí informačních technologií, ale obecně veškerých procesů každé organizace. Pouze při komplexním řešení je možné dosáhnout "bezpečného" informačního systému. Platí zásada, že informační systém je tak bezpečný, jak bezpečný je jeho nejslabší článek. Celou problematiku bezpečnosti lze jednodušeji shrnout pod pojem "bezpečnostní strategie".

  detailní stránka

Podpora

 • pikto-vzdelani_skoleni.png

  Zajištění helpdesku

  Součástí smlouvy o dodání aplikace je i zajištění služby Helpdesk a zpracování těchto požadavků pracovníky VUMS LEGEND.

  detailní stránka

 • pikto-vzdelani_skoleni.png

  Systémová administrace

  Zajišťujeme podporu infrastruktury v režimech přesně podle potřeb našich partnerů. A to jak v oblasti reaktivní, tak proaktivní.

  detailní stránka

 • pikto-vzdelani_skoleni.png

  Balíček pokročilých servisních služeb

  VUMS LEGEND nabízí svým zákazníkům tzv. Balíček pokročilých služeb. Konkrétně se jedná o služby k produktům na platformě Lotus Notes/Domino, Lotus Connections, Lotus Sametime UC2, Lotus WebSphere Portal, DB2 a Informix.

  detailní stránka

 • pikto-vzdelani_skoleni.png

  Dlouhodobá podpora našich řešení

  Nabízíme našim zákazníkům uzavření SLA (Service Level Agreement) neboli dohodu o úrovni služeb, která se stává standardem i v podmínkách české ekonomiky, jak na úrovní státní správy, tak i komerční sféry.

  detailní stránka

 • pikto-vzdelani_skoleni.png

  Prodej software a hardware

  Nabízíme prodej hardware a licencí software především z produktového portfolia společnosti IBM. Rovněž jsme schopni nabídnout zprostředkování služby Software Subscription and Support.

  detailní stránka

 • pikto-vzdelani_skoleni.png

  Školení

  Poskytujeme školení v několika oblastech jak pro uživatele, tak pro administrátory.

  detailní stránka