ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Od roku 1994 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Českým normalizačním institutem v Praze (nyní ÚNMZ) jako systémový integrátor, vyvíjející na platformách LN a WebSphere. S využitím aplikačního serveru IBM WebSphere a relačního databázového systému Informix, byla pro ČNI vyvinuta aplikace Podpora obchodní politiky (POP).