Slovenský ústav technickej normálizacie

Od roku 1998 spolupracuje VUMS LEGEND se Slovenským ústavem technickej normalizacie (SÚTN) se sídlem v Bratislavě, kdy byl dodán systém pro evidenci norem Binor na platformě IBM Informix, distribuční systém Disnor zabezpečující objednávání, prodej, skladovou evidenci a výrobu produktů nabízených SÚTNem. Během implementace uvedených systémů figurovala firma VUMS LEGEND jako subkontraktor projektů Phare.