PMS ČR - Probační a mediační služba ČR

Od roku 2004 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Probační a mediační službou ČR se sídlem v Praze, kde je dodavatelem Administrativního informačního systému PMS (AIS PMS).