České dráhy, a.s.

Od roku 2007 spolupracuje VUMS LEGEND s generálním ředitelstvím Českých drah. Pro jeho potřeby byly vyvinuty speciální aplikace na platformě LN : Evidence úkolů z představenstva, Jazykové kurzy a Požadavky na vzdělávací akce. Aplikace Evidence úkolů z představenstva byla v loňském roce po počátečním stadiu, které zahrnovalo pouze řízení úkolů v nejvyšších vrstvách managementu, úspěšně rolloutována až na úroveň jednotlivých referentů.

"Evidence úkolů nám umožnila zjednodušit a zpřehlednit proces zadávání úkolů a evidenci jejich včasného plnění. Odstranilo se velké množství zbytečně tištěných papírových dokumentů a zpřehlednila se evidence jejich zpracování.

Přihlášky na vzdělávací akce - urychlení a zjednodušení procesu přihlašování zaměstnanců na vzdělávací akce, přehledná evidence požadavků, pro uživatele snadné vyplňování přihlášek (předvyplnění údajů o zaměstnanci z databáze)

Průzkum zájmu o jazykové kurzy - pro zaměstnance zjednodušení vyplňování formuláře s předvyplněním údajů a s možností výběru z nabídky. Snadné třídění podle druhu jazyka a pokročilostí."

Miriam Pavloušková (České dráhy)