Čermák a spol. Advokátní a patentová kancelář

Od roku 1994 spolupracuje společnost VUMS LEGEND s Advokátní a patentovou společností Čermák Hořejš Matějka a spol. Postupně pro ni vyvinula řadu aplikací převážně na platformě LN. Jde zejména o Evidenci kauz, Palmární deník, Evidenci pošty a další agendy. Rovněž byl vytvořen systém DMS s centrálním úložištěm dokumentů a Portál s možností zabezpečeného přístupu ke klientským datům.