Správní řízení

Aplikace je určená pro správu spisů správního řízení a jejich dokumentů a zúčastněných osob. Aplikace může pracovat samostatně jako agenda spisů nebo je rozšířením spisové služby, se kterou komunikuje a zařazuje došlé vlastní dokumenty do jednotlivých spisů.

Poskytuje komplexní řešení evidence spisů a sledováním jejich životního cyklu od vzniku, přiřazováni zúčastněných osob, evidencí souvisejících dokumentů až po skartaci.

Hlavní přínosy produktu:

 • Univerzální použití – jednotným způsobem spravuje spisy v celé organizaci.
 • Komplexnost.
 • Pružnost – snadno se přizpůsobí současnému spisovému řádu organizace.
 • Spolehlivost – veškerou evidenci, zpracování a oběh dokumentů včetně příslušných termínů řídí systém.
 • Snadná obsluha – ovládání je intuitivní, součástí produktu je rozsáhlá nápověda.
 • Otevřené řešení – systém roste spolu s organizací.

Hlavní součásti produktu:

 • Práce se spisem.
 • Práce s osobami spisu.
 • Vkládání došlých/vlastních dokumentů do spisu.
 • Práce s dokumenty přiloženými jako přílohy (díky integrovaným funkcím WordAttu je práce s dokumenty *.doc uložené v přílohách velmi jednoduché a intuitivní).
 • Hromadná korespondence.
 • Postoupení/přidělení spisu zodpovědné osobě.
 • Workflow spisu od založení až po skartaci.

Možnosti propojení s dalšími aplikacemi:

 • Interní / externí adresáře - zajišťují pohodlné vkládání adres do aplikace.
 • Spisová služba – umožňuje propojení se spisovou službou, přijímat došlé dokumenty a vypravovat vlastní dokumenty.
 • Spisovna – umožňuje odesílat spisy určené k uložení dle skartačního řádu.

Naše nabídka produktu:

 • Nabízíme pro organizace několik typů evidence spisů, které se liší svým rozsahem, možnostmi použití, složitostí a samozřejmě i cenou. Každá evidence spisů však splňuje základní požadavky, samozřejmostí je individuální přístup a přizpůsobení aplikace potřebám Vaší organizace.

Související produkty:

 • pikto-spisova_sluzba.png

  Spisová služba SPI 8NS

  Produkt určený pro zjednodušení a zkvalitnění správy spisů v agendě organizace. Zajišťuje komplexní evidenci v celém životním cyklu dokumentů příchozích i odchozích, papírových i elektronických včetně komunikace přes datové schránky, předávání dokumentů mezi organizačními jednotkami a jednotlivými pracovníky a také jejich archivaci a skartaci k tomu využívá produkty IBM skupiny Messaging and Collaboration, FileNet P8 a nabízí i neformální komunikaci díky skupině IBM Social Software.

  detailní stránka