Spisová služba SPI 8NS

Toto naše řešení je postaveno na produktech IBM jako Messaging & Collaboration and FileNet P8. Dále umožňuje rozšíření neformální komunikace a propojení aplikací díky IBM Social Software a nadstavbu při potřebě vývoje webových aplikací díky skupině produktů IBM Websphere.

Spisová služba je produkt určený pro zjednodušení a zkvalitnění správy  oběhu dokumentů v organizaci.

Poskytuje komplexní řešení evidence dokumentů a sledování jejich životního cyklu v organizaci.

Podporuje efektivní styk mezi organizacemi a zároveň  občanů s organizacemi.

Nabízíme pro organizace několik typů spisových služeb, které se liší svým rozsahem, možnostmi použití, složitostí a samozřejmě i cenou.

Každá spisová služba splňuje základní požadavky, samozřejmostí je individuální přístup a přizpůsobení aplikace potřebám Vaší organizace.

Hlavní přínosy produktu:

 • Aktuálnost - splňuje veškeré současné legislativní požadavky kladené na výkon spisové služby

 • Univerzální použití - jednotným způsobem spravuje dokumenty v celé organizaci
 • Pružnost - snadno se přizpůsobí současnému spisovému řádu organizace

 • Spolehlivost - veškerou evidenci, zpracování a oběh dokumentů včetně sledování termínů řídí přímo systém
 • Snadná obsluha - dokumenty jsou uživateli prezentovány formou graficky zřetelně odlišených formulářů, ovládání je intuitivní, součástí produktu je rozsáhlá nápověda

 • Otevřené řešení – náš systém je modulární a roste spolu s organizací

Hlavní součásti balíku aplikací:

Podací deník

 • Zajišťuje komplexní evidenci dokumentů v papírové nebo elektronické podobě.

 • Umožňuje evidovat dokumenty doručené do organizace i vytvořené, přidělení dokumentu konkrétním útvarem nebo pracovníkem, sledování oběhu dokumentů i termínů jejich vyřízení.
 • Kdykoli je možné zjistit, v jakém stavu a na jakém útvaru se dokument momentálně nalézá.

 • Jednoznačný přehled o všech dokumentech poskytují univerzální pohledy zobrazující dokumenty podle zvolených parametrů.

Spisovna

 • Slouží k evidenci a zaznamenávání dokumentů ve spisovně.
 • Sleduje skartační a archivační lhůty podle skartačního znaku a zaznamenává zápůjčky dokumentů.

Výpravna

 • Eviduje poštu určenou k odeslání, provádí přidělování podacích čísel, tiskne soupisky, odesílá zásilky určeným způsobem.

 • Elektronická podatelna
 • Elektronickou podatelnu lze volitelně připojit ke spisové službě.

 • Slouží jako vstupní a výstupní rozhraní pro bezpečnou elektronickou komunikaci.

Druhy spisových služeb:

 • Nabízíme pro organizace několik typů spisových služeb, které se liší svým rozsahem, možnostmi použití, složitostí a samozřejmě i cenou. Každá spisová služba však splňuje základní požadavky, samozřejmostí je individuální přístup a přizpůsobení aplikace potřebám Vaší organizace.

Možnosti propojení s dalšími aplikacemi:

 • Interní / externí adresáře
 • Datový sklad
 • Investiční plán
 • Evidence objednávek
 • Evidence faktur
 • Evidence smluv
 • a další...

Související produkty:

 • pikto-elektronicka_podatelna.png

  Elektronická podatelna

  Elektronická podatelna je systém, jehož účelem je poskytovat elektronickou komunikaci jak vně organizace (občanům, institucícm, firmám), tak dovnitř (ostatním útvarům uvnitř organizace) a to vše s využitím zaručeného elektronického podpisu.

  detailní stránka

 • pikto-evidence.png

  Evidence smluv, objednávek a faktur

  Tento balík aplikací je určen pro tvorbu, evidenci a správu dokumentů pro podporu firemních procesů jako je evidence smluv, faktur, objednávek nebo investičních plánů. Mohou fungovat jednotlivě nebo jako celek s možností propojení s dalšími námi nabízenými aplikacemi jako je spisová služba a další.

  detailní stránka

 • pikto-spravni_rizeni.png

  Správní řízení

  Aplikace určená pro správu spisů správního nebo i jiného řízení a jejich dokumentů a zúčastněných osob. Aplikace může pracovat samostatně jako agenda spisů nebo je rozšířením spisové služby, se kterou komunikuje a zařazuje došlé vlastní dokumenty do jednotlivých spisů.

  detailní stránka

 • pikto-wordatt.png

  WordAtt

  Slouží k vzájemné integraci prostředí kancelářských aplikací MS Office, OpenOffice a dokumentové databáze IBM Notes. Spojuje nejlepší vlastnosti obou prostředí, tj. editační, prezentační a tiskové schopnosti uvedených aplikací a možnosti platformy IBM Notes pro správu, ukládání, distribuci a řízení takto vytvořených dokumentů.

  detailní stránka