Likvidace faktur

Pro řadu firem jsou i dnes primární dokumenty v papírové formě. Ať už se jedná o výrobní dokumentaci, katalogy, objednávky či faktury, které často putují po organizaci na schválení. Čím rychleji bude organizace moci redukovat pracné a chybové procesy i režijní náklady spojené s využíváním papírových dokumentů, tím rychleji bude moct sklízet finanční odměny, jež přicházejí se zefektivněním a automatizací procesů.

Řešení pro likvidaci faktur postavené na platformě IBM pokrývá celý proces zpracovávaní faktur, od digitalizace a automatického vytěžování údajů, přes uložení a zajištění plnohodnotné práce s dokumenty v dokumentovém úložišti až po nastartování schvalovacího procesu.

Hlavní výhody řešení:

 • automatizace procesu zpracování dokumentů
 • eliminace manuálního zadávání dat pomocí automatického nalazení a vytěžení obsahu
 • výrazné zkrácení schvalovacího procesu
 • snadné dohledání historie procesů
 • snížení personálních nákladů
 • větší dostupnost digitalizovaných dokumentů a vytěžených metadat
 • důveryhodná archivace dokumentů
 • snadné sdílení a publikování informací
 • rychlejší nalezení obsahu - fulltextové a metadatové vyhledávání
 • možnost využití mobilních aplikací

Související produkty:

 • pikto-elektronicka_podatelna.png

  Elektronická podatelna

  Elektronická podatelna je systém, jehož účelem je poskytovat elektronickou komunikaci jak vně organizace (občanům, institucícm, firmám), tak dovnitř (ostatním útvarům uvnitř organizace) a to vše s využitím zaručeného elektronického podpisu.

  detailní stránka

 • pikto-evidence.png

  Evidence smluv, objednávek a faktur

  Tento balík aplikací je určen pro tvorbu, evidenci a správu dokumentů pro podporu firemních procesů jako je evidence smluv, faktur, objednávek nebo investičních plánů. Mohou fungovat jednotlivě nebo jako celek s možností propojení s dalšími námi nabízenými aplikacemi jako je spisová služba a další.

  detailní stránka