Správa dokumentů

Systémy pro správu dokumentů (DMS) jsou určeny ke správě elektronických a/nebo zdigitalizovaných papírových dokumentů. Úkolem těchto systémů je především zjednodušit práci s dokumenty v agendě organizace. Každý dokument má jistý životní cyklus - od založení, distribuci po firmě, přes připomínkování, revizi a úpravy až po uzavření, skladování dle skartačního řádu a skartaci.

Nabízíme několik komplexních řešení Systémů pro správu dokumentů, řešení která jsou modulární, tzn. modifikovatelná přesně podle přání a potřeb zákazníka.

Nabídka produktů vybrané kategorie:

 • pikto-elektronicka_podatelna.png

  Elektronická podatelna

  Elektronická podatelna je systém, jehož účelem je poskytovat elektronickou komunikaci jak vně organizace (občanům, institucícm, firmám), tak dovnitř (ostatním útvarům uvnitř organizace) a to vše s využitím zaručeného elektronického podpisu.

  detailní stránka

 • ico neu

  Likvidace faktur

  Pro řadu firem jsou i dnes primární dokumenty v papírové formě. Ať už se jedná o výrobní dokumentaci, katalogy, objednávky či faktury, které často putují po organizaci na schválení. Čím rychleji bude organizace moci redukovat pracné a chybové procesy i režijní náklady spojené s využíváním papírových dokumentů, tím rychleji bude moct sklízet finanční odměny, jež přicházejí se zefektivněním a automatizací procesů.

  detailní stránka

 • pikto-spravni_rizeni.png

  Správní řízení

  Aplikace určená pro správu spisů správního nebo i jiného řízení a jejich dokumentů a zúčastněných osob. Aplikace může pracovat samostatně jako agenda spisů nebo je rozšířením spisové služby, se kterou komunikuje a zařazuje došlé vlastní dokumenty do jednotlivých spisů.

  detailní stránka

 • pikto-spisova_sluzba.png

  Spisová služba SPI 8NS

  Produkt určený pro zjednodušení a zkvalitnění správy spisů v agendě organizace. Zajišťuje komplexní evidenci v celém životním cyklu dokumentů příchozích i odchozích, papírových i elektronických včetně komunikace přes datové schránky, předávání dokumentů mezi organizačními jednotkami a jednotlivými pracovníky a také jejich archivaci a skartaci k tomu využívá produkty IBM skupiny Messaging and Collaboration, FileNet P8 a nabízí i neformální komunikaci díky skupině IBM Social Software.

  detailní stránka

 • pikto-evidence.png

  Důvěryhodné úložiště FIDO

  Problematika důvěryhodných digitálních úložišť je poměrně nová. Důvěryhodné úložiště dat představuje řešení zaměřené na střednědobé a dlouhodobé důvěryhodné ukládání dokumentů. Jde o oblast práce s dokumenty, která byla dosud řešena jen pomocí elektronických archivů, systémy DMS či ECM apod.

  detailní stránka

 • pikto-spravni_rizeni.png

  Elektronický dokument – Jak ho podepsat

  Na základě eIDAS a adaptačního zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ...

  detailní stránka