Řízená dokumentace

Podnikový integrovaný systém řízené dokumentace je hierarchicky uspořádaná knihovna dokumentů na platformě IBM Notes řešící v elektronické formě proces tvorby, evidence, šíření a pravidelného prověřování řízených dokumentů v duchu pravidel daných souborem mezinárodních norem ISO 9000.

Oběh dokumentů je svázán s organizační strukturou organizace a probíhá podle předem daných postupů. Tvorba a další zpracování každého řízeného dokumentu podléhá vnitřním předpisům organizace a účastnit se jí mohou pouze osoby definované v popisu funkcí. Na základě fáze tvorby dokumentu a svých pravomocí pak mohou dokument číst, editovat, případně rozhodnout o jeho viditelnosti, přičemž práva jedné funkce mohou být v různých fázích tvorby dokumentů různá.

Každý vzniklý požadavek na součinnost uživatele je doprovázen výzvou, avízem do poštovní schránky vyzvaného. Všechny řízené dokumenty v sobě nesou informaci o historii workflow.

Díky integrované technologii WordAtt je zajištěna vzájemná integrace prostředí kancelářských aplikací MS Office a dokumentové databáze IBM Notes při zachování předností obou prostředí.

Hlavní přínosy produktu:

  • Pořádek – veškeré důležité dokumenty na jednom místě.
  • Dostupnost – dokumenty jsou dostupné kdykoliv a odkudkoliv.
  • Spolehlivost – veškerou tvorbu, evidenci, připomínkování, ověřování, schvalování, zveřejňování, popř. další úkony s dokumenty řídí systém.
  • Bezpečnost – kdo a jaké úkony smí s do kumenty provádět je stanoveno předpisem organizace.
  • Snadná obsluha – dokumenty jsou uživateli prezentovány formou graficky zřetelně odlišných formulářů.
  • Možnost přizpůsobení a růstu – systém je otevřený a modulární, což po skytuje možnost upravit jej zákazníkovi přesně na míru a zároveň rozšiřovat v budoucnu.

Hlavní součásti produktu:

  • Řízená dokumentace
  • Archiv řízené dokumentace
  • Technologie WordAtt

Naše nabídka produktu:

  • součástí produktu je také údržba, záruční a pozáruční servis