LIMS

Laboratorní informační a manažerský systém (LIMS) je komplexní informační systém pro organizace provozující zkušební a kalibrační laboratoře.Poskytuje informace potřebné pro řídicí činnost.Umožňuje kvalitní řízení laboratoří a standardních operačních postupů, záznamů souvisejících s laboratorní činností.Je zvláště určena organizacím, které jsou akreditovány, nebo se připravují na akreditaci na shodu s nornou ČSN EN ISO/IEC 17025.

Základní funkce systému:

 • Podpora procesu přidělování požadavků a věcných položek (vzorků, zkušebních položek…) ke zkoumání. Podpora jejich vyřizování, předávání k dalšímu zpracování, vytváření závěrečných zpráv, jejich schvalování a odesílání žadateli.
 • Přehled stavu a pohybu evidovaných objektů, záznamy o jejich předávání a převzetí.
 • Možnost statistických výstupů.
 • Evidence operačních postupů, podpora tvorby záznamů ze zkoumání, tvorba laboratorního deníku, provozního deníku zařízení a dalších záznamů.
 • Řešení všech požadavků daných normou ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

Systém je realizován v třívstvé architektuře:

 • datové vrstvy
 • aplikační vrstvy
 • prezentační vrstvy s uživatelským rozhraním realizovaným tenkým (webovým) klientem.

Aplikační vrstva je rozdělená do tří modulů:

 • Oběh písemností a věcných položek – je modul, který podporuje evidenci písemností a jejich příloh (věcných položek), přidělování jednotlivým organizačním útvarům a pracovníkům ke zpracování, postupování v rámci součinnosti s jinými útvary a pracovníky a schvalování způsobu jejich vyřízení.
 • Zkoumání a řízení kvality – je modul, který podporuje proces zkoumání laboratorních vzorků a evidenci veškerých záznamů, které vyžaduje norma ČN EN ISI/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.
 • Jádro systému – Poskytuje základní funkcionalitu ostatním modulům. Skládá se ze tří samostatných modulů a dále ze správy konfigurace aplikace, logování a monitoringu.

Datový slovník – Modul zodpovědný za správu všech číselníkových hodnot. Poskytuje rozhraní pro administraci číselníků.

 

Interní adresář – Modul obsahuje informace o interních pracovnících a útvarech, které slouží pro rozšířenou podporu přístupových práv.

 

Externí adresář – Modul obsahuje informace o externích subjektech, tyto údaje jsou pak dalšími modulu využívány.