IT Asset

Aplikace IT Asset, kterou si můžete stáhnout zde, je jednoduchý nástroj pro Configuration Management. Nástroj umožňuje evidenci HW a SW a vazeb mezi nimi, s podporou virtuálního prostředí a účetní evidence majetku a jeho odpisů.

Hlavní součásti:

Celá aplikace byla tvořena s cílem na jednoduchost a snadnost používání, aby svými funkcemi a přínosy motivovala ke svému používání.

  • Evidence zařízení - poskytuje evidenci jakéhokoli HW zařízení s možností nastavit stavy: aktivní (používáno), neaktivní (sklad) a zrušeno. Zařízení se dají zařazovat do volitelných kategorií. Zařízení pokud je virtuální, je možné provázat s fyzickým zařízením. Samozřejmostí jsou vazby na uživatele či na IT.
  • Evidence SW - poskytuje evidenci licencí a jejich vazeb na zařízení, ať už fyzické, či virtuální. Rychle jsou k dispozici reporty, kým je konkrétní licence využívána, kolik zbývá nevyužitých licencí a podobně.
  • Ke každé konfigurační položce (HW/SW) lze připojit  tzv. provozní deník. Jeho cílem je soustřeďovat všechny informace mající vazbu k položce na jednom místě pro práci IT týmu.  IT specialisti si tak do tohoto provozního deníku mohou ukládat informace o provedených změnách či stavech, rovněž i screenshoty z nastavení, opisy konfigurací, návody, rady a tipy týkající se položky.

Pro koho je určena: Oddělení IT


Management IT získává rychlý náhled na aktuální využití majetku IT, ať už počítačů, serverů, či využitých licencí, ale také na aktuální účetní IT majetek firmy.

IT specialisté získávají přehled o SW/HW vybavenosti např. koncových stanic jednotlivých uživatelů. Díky přínosu implementovaných "Provozních deníků" jsou i motivováni s nástrojem pracovat. Celé oddělení IT tak získává cenný zdroj informací o IT infrastruktuře na jednom místě.

Nápověda k aplikaci je součástí souboru a v Lotus Notes ji nazleznete ve standardním umístění (Nápověda - Použítí této aplikace).

Pokud si chcete zdarma vyzkoušet Lotus Notes 8.5, můžete si jej po registraci zdarma stáhnout z webu IBM zde, včetně vývojářských a administračních nástrojů.