IBM Buisness Process Automation

Procesy ve Vašem podniku představují základ fungování celé společnosti. Některé jsou svázány pravidly, jiné jsou systémově řízené a mnoho jich je zcela neformálních a žádný systém je neřídí. Společně zásadním způsobem ovlivňují výkonnost firmy a její schopnost dosahovat vytyčených cílů. Existuje celá řada procesů, kde neformální nebo ruční zpracování přináší organizaci řadu potíží. Velkou obtíží je monitoring a kontrola, přičemž efektivita významně klesá. V takovém případě přichází Business Process Management (BPM) a Case Management (CM).


Přínos BPM a CM nástrojů se dlouhodobě jeví jako správná cesta a úspěšné společnosti tohoto trendu plně využívají. Zkušenost také ukazuje, že velká část procesů je spojena s dokumenty. IBM proto v rámci strategie Enterprise Content Managementu (ECM) nabízí řešení, které dokáže plně pokrýt požadavky organizace na BPM a CM nástroj a zároveň je plně integrované

s dalšími ECM komponentami.


Zkušenosti získané při vývoji bezpečného a robustního úložiště IBM P8 Filenet, byly využity při návrhu platformy IBM Business Automation Workflow Express. Výsledkem je významné zjednodušení párovaní dokumentů s procesy a použití vyladěných postupů pro audit, sledování a analýzu využívaných v rámci celého ECM portfolia také u procesů. CM nástroje navíc obohacují klasický BPM přístup a nabízejí uživatelům větší míru flexibility pří řešení procesů.

Hlavní výhody řešení:


 • grafický webový nástroj pro návrh procesů a pro návrh vzhledu a obsahu prostředí pro práci koncových uživatelů
 • prostředí pro práci na jednom místě integruje všechny informace, které řešitel procesu potřebuje k úspěšnému dokončení – strukturovaná data (metadata z procesu, dokumentů nebo z externích informačních systémů), nestrukturovaná data (dokumenty), procesy (povinné úlohy, volitelné úlohy) s grafickou indikací stavu a případné možnosti jejich spuštění a pohled do historie řešení daného procesu
 • fronty úloh rozdělené na role, kterých je uživatel členem a na konkrétního přihlášeného uživatele
 • tvorba Ad – hoc úloh v průběhu procesu
 • tvorba tzv. TO – DO úloh
 • v rámci řešení procesních úloh má uživatel k dispozici seznam obdobných, v minulosti již řešených procesů
 • v průběhu zpracování je možné uživateli zobrazit úkoly, které má v rámci procesního kroku zpracovat
 • notifikace o dokončení jednotlivých úloh
 • zaznamenávaní libovolných strukturovaných údajů při zpracování procesu
 • rychle a jednoduché vyhledávání řešených i vyřešených procesů pomocí systémově definovatelných metadat
 • zobrazení historie řešení procesů.