Evidence smluv, objednávek a faktur

Aplikace Evidence smluv//objednávek/faktur slouží k základní evidenci jejich prohlížení (vytváření sestav) podle různých kritérií. Aplikace podporují životní cyklus dokumentů dle workflow šitém zákazníkům přímo na míru.

Aplikace Evidence faktur poskytuje širokou škálu pohledů na evidenci jak podle stavu tak podle zákazníka nebo dodavatele a jejich kombinaci. V pohledech jsou uvedeny i fakturované částky a marže, a tak aplikace poskytuje velmi rychlý přehled například o:

 • fakturaci zákazníkovi za určité období,
 • uhrazených a neuhrazených fakturách za období,
 • uhrazených a neuhrazených fakturách za zákazníka,
 • informace o fakturaci za typ služby (fakturace za servisní činnosti za uplynulý měsíc apod.),
 • a mnoho dalších, včetně dynamických sestav…

Evidencí rozpracovaných faktur poskytuje aplikace i přehled o plánovaných (očekávaných) příjmech a umožňuje tak v jednoduché formě řídit cache-flow organizace.

Aplikace Evidence faktur je napojena na databázi Interní adresář a databázi Externí adresář pro zadávání kontaktních informací o dodavatelích a zákaznících.

Aplikace Evidence smluv/objednávek je obdobná jako Evidence faktur. Vše je propojené a navázané, např. faktura se dá spárovat s objednávkou a daným investičním plánem atd.

Aplikace jsou dodávané jednotlivě nebo jako celý balík aplikací.

Hlavní přínosy produktu:

 • Trvalý přehled o firemních dokumentech.
 • Jasně definované workflow schvalování smluv/bjednávek/faktur.
 • Bezpečnost – kdo a jaké úkony smí s dokumenty provádět je jasně stanoveno pomocí rolí a přístupových práv.
 • Možnost přizpůsobení a růstu – systém je otevřený a modulární, což poskytuje možnost upravit jej zákazníkovi přesně na míru a zároveň rozšiřovat v budoucnu.

Hlavní součásti produktu:

 • Evidence smluv
 • Evidence faktur
 • Evidence objednávek
 • Evidence investičních plánů

Možnosti propojení s dalšími aplikacemi:

 • Podací deník Spisové služby
 • Epodatelna
 • Plán investičních výdajů
 • Možnost zařídit propojení na další firemní aplikace

Naše nabídka produktu:

 • jednotlivé moduly (Evidence smluv, Evidence faktur, Evidence objednávek)
 • jako balík aplikací
 • propojení s dalšími aplikacemi

Související produkty:

 • piktogram-akce a nepritomnost

  Akce a nepřítomnost

  Aplikace, která je společným kalendářem pro pracovníky menší organizace (útvaru) pro záznam plánovaných nepřítomností a požadavků na zdroje.

  detailní stránka

 • pikto-spisova_sluzba.png

  Spisová služba SPI 8NS

  Produkt určený pro zjednodušení a zkvalitnění správy spisů v agendě organizace. Zajišťuje komplexní evidenci v celém životním cyklu dokumentů příchozích i odchozích, papírových i elektronických včetně komunikace přes datové schránky, předávání dokumentů mezi organizačními jednotkami a jednotlivými pracovníky a také jejich archivaci a skartaci k tomu využívá produkty IBM skupiny Messaging and Collaboration, FileNet P8 a nabízí i neformální komunikaci díky skupině IBM Social Software.

  detailní stránka