Akce a nepřítomnost

Aplikace Akce a nepřítomnost slouží k zaznamenání plánované nepřítomnosti kteréhokoli pracovníka do společného kalendáře organizace. Aplikace obsahuje sadu dynamických formulářů, které se mění v závislosti na požadovaném typu nepřítomnosti (jednání, pracovní cesta, soukromá cesta, nemoc, dovolená, osobní překážky atd.)

Pokud pracovník vytváří nepřítomnost, může ve formuláři rovněž stanovit své požadavky na zdroje: v případě "Jednání" je to rezervace dostupných místností, v případě "Pracovní cesty" například auto apod. Na plánovanou nepřítomnost (schůzku) může pracovník pozvat i své spolupracovníky.

Po zadání požadavku aplikace automaticky kontroluje, zda požadavek nekoliduje s již dříve zapsaným nárokem – zda jsou volné zdroje, zda spolupracovníci nemají jiné nepřítomnosti. Po kontrole systém zašle příslušným spolupracovníkům avízo a zaznamená nepřítomnost do kalendáře.

Některé typy plánovaných nepřítomností, nebo požadavků na zdroje podléhají schválení nadřízeného pracovníka – dovolená apod. Aplikace obsahuje rovněž dovolenkové listy s informací o nároku a čerpání dovolené konkrétního pracovníka.

Pokud pracovník použije zdroj automobil, je aplikace propojena s aplikací Kniha jízd, která eviduje použitá vozidla, počet km, náklady na zdroj, benzín apod.

Hlavní přínosy produktu:

 • Trvalý přehled o nepřítomnosti zaměstnanců.
 • Možnost rezervace zdrojů potřebných k nepřítomnosti (místnosti, služební automobil).
 • Možnost přizvání kolegů na jednání.
 • Přehled dovolenkových listů zaměstnanců.
 • Podklady slouží k vypočtení stravného.
 • Jasně definované schvalovací workflow a avízo přímo do poštovní schránky zúčastněných osob.
 • Možnost přizpůsobení a růstu – systém je otevřený a modulární, což poskytuje možnost upravit jej zákazníkovi přesně na míru a zároveň rozšiřovat v budoucnu.
 • Větší přehlednost společného kalendářového pohledu než při použití oddělených kalendářů.

Hlavní součásti produktu:

 • plánování nepřítomností zaměstnanců (dovolená, nemoc atd.)
 • plánování schůzek pracovního týmu
 • schvalování některých žádostí nadřízeným (dovolené apod.)
 • rezervování zdrojů (např. místnosti nebo služební automobil)

Možnosti propojení s dalšími aplikacemi:

 • Kniha jízd
 • Kalendáře v poštovních databázích (existuje agent pro synchronizaci)

Související produkty:

 • pikto-calendar_autoprovoz.png

  Autoprovoz

  Pokud Vaše firma vlastní vozový park, aplikace Autoprovoz je právě pro vás. Aplikace zajišťuje vše související s evidencí o provozu služebních automobilů a služebních cest, počínaje žádostí a rezervaci automobilu na daný časový úsek, schválení či zamítnutí žádanky příslušným vedoucím a konče vyplněním cestovního příkazu o služební cestě.

  detailní stránka

 • pikto-evidence.png

  Evidence smluv, objednávek a faktur

  Tento balík aplikací je určen pro tvorbu, evidenci a správu dokumentů pro podporu firemních procesů jako je evidence smluv, faktur, objednávek nebo investičních plánů. Mohou fungovat jednotlivě nebo jako celek s možností propojení s dalšími námi nabízenými aplikacemi jako je spisová služba a další.

  detailní stránka