WordAtt

Na serveru Domino organizace je vytvořena dokumentová databáze. K této databázi mají přístup pracovníci organizace podle nastavených přístupových práv (každý uživatel může mít různá práva přístupu a různé možnosti práce s dokumenty uloženými v této databázi). Databázi lze podle pravidel a schopností IBM Notes distribuovat (replikovat, kopírovat), vytvářet archív, vytvářet lokální repliky na stanicích uživatelů apod. Podle typu databáze zde mohou být i funkce pro zajištění workflow (schvalovací proces, viditelnosti apod.)

Do této databáze lze implementovat technologii WordAtt. To umožní uživatelům ukládat dokumenty kancelářských aplikací do této databáze jako přílohy. Dokumenty mohou být šablony (ze skladu šablon) nebo vlastní vytvořené (dopis, tabulka atd.) Podstatné je však to, že uživatel má k dispozici sadu funkcí (tlačítek) přímo v IBM Notes databázi tak, že může pracovat s prostředím kancelářských aplikací (vytvářet, editovat, ukládat, tisknout), aniž by musel cokoli ukládat na svůj lokální disk, změny v dokumentech se aktualizují automaticky při uložení dokumentu IBM Notes. Dále lze vzájemně propojit pole (položky v databázi) a pole v dokumentech a automaticky přenášet data oběma směry. Lze tak např. využít výpočtové schopnosti MS Excel do tabulek a formulářů aplikace v IBM Notes.

Hlavní přínosy produktu:

 • Snadná práce s uloženými dokumenty v databázi.
 • Editační, prezentační a tiskové přednosti kancelářských aplikací ve spojení s přednostmi dokumentové databáze IBM Notes.
 • Centrální přístup ke všem dokumentům kancelářských aplikací (MS Office, OpenOffice).
 • Dostupnost - Dokumenty se neukládají na lokální disk, ale přímo do databáze na serveru.
 • Přístup k dokumentům lze řídit pomocí přístupových práv.
 • Zajištěno sledování změn v dokumentu (možnosti otevření jak pro čtení tak pro úpravy).
 • Provázanost dat formulářů IBM Notes a MS Word pomocí záložek.
 • Jednoduchá metoda pro hromadnou korespondenci.

Hlavní součásti produktu:

 • Knihovny pro práci s:
  MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
  OpenOffice (Writer, Calc)

Možnosti propojení s dalšími aplikacemi:

 • většina ostatních produktů

Související produkty:

 • pikto-spisova_sluzba.png

  Spisová služba SPI 8NS

  Produkt určený pro zjednodušení a zkvalitnění správy spisů v agendě organizace. Zajišťuje komplexní evidenci v celém životním cyklu dokumentů příchozích i odchozích, papírových i elektronických včetně komunikace přes datové schránky, předávání dokumentů mezi organizačními jednotkami a jednotlivými pracovníky a také jejich archivaci a skartaci k tomu využívá produkty IBM skupiny Messaging and Collaboration, FileNet P8 a nabízí i neformální komunikaci díky skupině IBM Social Software.

  detailní stránka