WebSphere Portal

IBM WebSphere Portal je již stabilně vedoucím produktem na trhu portálových řešení. Je to všestranné portálové řešení, které především pomáhácile vylepšit webová rozhraní, ochraňovat a uchovávat stávající investice, zvyšovat účinnost a zajišťovat budoucí možnosti rozvoje. Nabízí také personalizované přístupové místo k informacím, aplikacím a službám.

Hledáte-li portálové řešení pro podnikové intranety, zákaznicky orientované portály, portály pro oblast B2B, nebo kombinaci výše uvedených, pak IBM WebSphere Portal Server je tou správnou volbou.

WebSphere Portal V6 poskytuje tři edice:

 • WebSphere Portal Server
 • WebSphere Portal Enable
 • WebSphere Portal Extend

IBM WebSphere Portal Server umožňuje společnostem vytvářet své vlastní portálové webové stránky pro své zaměstnance, obchodní partnery a zákazníky. Uživatelé se po přihlášení dostávají na personalizované webové stránky, které jim umožňují přístup k informacím dle jejich zájmu a potřeby. Jak už bylo zmíněno, personalizovaný přístup k informacím umožňuje výrazně redukovat množství informací, které pro zaměstnance nemusí být potřebné. Hlavním cílem portálového řešení IBM je zpřístupnit podnikové informace internetovému (příp. intranetovému) uživateli v konzistentní personalizované formě.

WebSphere Portal umožňuje také přístup jinými alternativními kanály jako jsou mobilní zařízení v podobě mobilních telefonů, PDA, lehkých přenosných zařízení apod.

Poslední verze portálu je zaměřena do oblasti produktivity uživatelů portálu, zjednodušení softwarového vývoje portletů a podpory standardů na bázi specifikací JSR 168 a WSRP. Výraznou změnou je, že mezi základní funkce všech edic WebSphere Portal Serveru patří i funkce správy obsahu, workflow, instant messaging a funkce elektronických formulářů.

WebSphere Portal Server

představuje otevřené portálové řešení integrovatelné s dalšími produkty (např. QuickPlace, Sametime, e-mail atp.) Tyto funkce pak umožňují uživatelům v rámci portálu například zasílat e-maily a online komunikovat s uživateli.

WebSphere Portal Server V6 také podporuje integraci s produkty a technologiemi třetích stran. Podpora pro standardní LDAP Directory server byla již v předchozích verzích, novinkou je podpora pro více LDAPů v rámci jedné instance portálu. Možnosti využití jsou především při provozu tzv. virtuálních portálů, což jsou různé instance portálu provozované na jediném HW a jediné instalaci WebSphere Portalu.

WebSphere Portal Enable

 • Zahrnuje všechny funkce produktu WebSphere Portal Server.
 • Integrované funkce správy webového obsahu umožňující urychlené sestavování moderních webových stránek.
 • Knihovny dokumentů pro snadné sdílení, prohlížení a organizování souborů v rámci komunity portálu.
 • Rozšířené vyhledávání v portálu s širokým spektrem zdrojů vyhledávání.

WebSphere Portal Extend

 • Zahrnuje funkce produktu WebSphere Portal Enable.
 • Integrované funkce správy webového obsahu umožňující urychlené sestavování moderních webových stránek.
 • Knihovny dokumentů pro snadné sdílení, prohlížení a organizování souborů v rámci komunity portálu.
 • Rozšířené vyhledávání v portálu s širokým spektrem zdrojů vyhledávání.

WebSphere Portal V6 přináší nové inovativní technologické prvky se zaměřením na efektivní vývoj portálových aplikací, vysokou dostupnost, podporu standardů a unikátní sadu nástrojů pro integraci aplikací, týmovou práci, práci s dokumenty a řadu dalších užitečných nástrojů.

Hlavní přínosy produktu:

 • poskytuje skvělá webová rozhraní pomocí technologie Web 2.0
 • zefektivňuje chod celého podniku
 • obsahuje personalizovaný přístup k informacím
 • nabízí integrované uživatelské rozhraní
 • poskytuje integrované vyhledávání
 • pomocí integrované bezpečnosti a správy zajišťuje přístup k jednotlivým zdrojům

Hlavní součásti produktu:

 • WebSphere Portal Server Framework - infrastruktura pro vytváření personalizovaných webových stránek pro každého uživatele portálu.
 • WebSphere Application Server - aplikační prostředí v rámci kterého je internetový portál provozován.
 • Portlety - jedná se o javovský nebo HTML kód, který je provozován v portálu nad WebSphere Application Serverem a přistupuje k podnikovým datům přes standardizovaná rozhraní.
 • WebSphere Portlet Factory - základním prostředím pro návrh a vývoj portletů, slouží také pro vývoj šablon budoucích portletů.
 • Tivoli Directory Server - nástroj pro uživatelskou autentizaci a přístup k portálovým službám.
 • IBM DB2 Universal Database - úložiště nastavení a konfigurace portálového prostředí.

Související produkty:

 • pikto-notes_portal.png

  Notes Portal

  Tento produkt již není v prodejním portfoliu společnosti. Místo něj nabízíme modernější řešení na vyšší technologické úrovni.

  detailní stránka