Přehled produktů

Portfolio námi nabízených produktů vychází z mnohaleté zkušenosti s výběrem, zaváděním a dalším rozvojem informačních systémů a technologií. Nabízené produkty jsou velmi modulární a každý produkt lze konkrétnímu zákazníkovi přizpůsobit dle jeho potřeb.

Pokud si nevyberete z nabídky stávajících produktů, neváhejte využít našich služeb v podobě podnikového poradenství, vývoje nových nebo optimalizací stávajících informačních systémů a dalších.

Produkty: Všechny / Dle kategorie

Správa dokumentů

 • pikto-elektronicka_podatelna.png

  Elektronická podatelna

  Elektronická podatelna je systém, jehož účelem je poskytovat elektronickou komunikaci jak vně organizace (občanům, institucícm, firmám), tak dovnitř (ostatním útvarům uvnitř organizace) a to vše s využitím zaručeného elektronického podpisu.

  detailní stránka

 • ico neu

  Likvidace faktur

  Pro řadu firem jsou i dnes primární dokumenty v papírové formě. Ať už se jedná o výrobní dokumentaci, katalogy, objednávky či faktury, které často putují po organizaci na schválení. Čím rychleji bude organizace moci redukovat pracné a chybové procesy i režijní náklady spojené s využíváním papírových dokumentů, tím rychleji bude moct sklízet finanční odměny, jež přicházejí se zefektivněním a automatizací procesů.

  detailní stránka

 • pikto-spravni_rizeni.png

  Správní řízení

  Aplikace určená pro správu spisů správního nebo i jiného řízení a jejich dokumentů a zúčastněných osob. Aplikace může pracovat samostatně jako agenda spisů nebo je rozšířením spisové služby, se kterou komunikuje a zařazuje došlé vlastní dokumenty do jednotlivých spisů.

  detailní stránka

 • pikto-spisova_sluzba.png

  Spisová služba SPI 8NS

  Produkt určený pro zjednodušení a zkvalitnění správy spisů v agendě organizace. Zajišťuje komplexní evidenci v celém životním cyklu dokumentů příchozích i odchozích, papírových i elektronických včetně komunikace přes datové schránky, předávání dokumentů mezi organizačními jednotkami a jednotlivými pracovníky a také jejich archivaci a skartaci k tomu využívá produkty IBM skupiny Messaging and Collaboration, FileNet P8 a nabízí i neformální komunikaci díky skupině IBM Social Software.

  detailní stránka

 • pikto-evidence.png

  Důvěryhodné úložiště FIDO

  Problematika důvěryhodných digitálních úložišť je poměrně nová. Důvěryhodné úložiště dat představuje řešení zaměřené na střednědobé a dlouhodobé důvěryhodné ukládání dokumentů. Jde o oblast práce s dokumenty, která byla dosud řešena jen pomocí elektronických archivů, systémy DMS či ECM apod.

  detailní stránka

 • pikto-spravni_rizeni.png

  Elektronický dokument – Jak ho podepsat

  Na základě eIDAS a adaptačního zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ...

  detailní stránka

Firemní portály

 • pikto-vzdelani_skoleni.png

  IBM Connections software

  detailní stránka

 • pikto-websphere_portal.png

  WebSphere Portal

  IBM WebSphere Portal je již stabilně vedoucím produktem na trhu portálových řešení. Je to všestranné portálové řešení, které především pomáhá vylepšit webová rozhraní, ochraňovat a uchovávat stávající investice, zvyšovat účinnost a zajišťovat budoucí možnosti rozvoje. Nabízí také personalizované přístupové místo k informacím, aplikacím a službám.

  detailní stránka

 • pikto-notes_portal.png

  Notes Portal

  Tento produkt již není v prodejním portfoliu společnosti. Místo něj nabízíme modernější řešení na vyšší technologické úrovni.

  detailní stránka

Podpora firemních procesů

 • Notes Portal

  IBM Buisness Process Automation

  Procesy ve Vašem podniku představují základ fungování celé společnosti. Některé jsou svázány pravidly, jiné jsou systémově řízené a mnoho jich je zcela neformálních a žádný systém je neřídí. Společně zásadním způsobem ovlivňují výkonnost firmy a její schopnost dosahovat vytyčených cílů.

  detailní stránka

 • pikto-vzdelani_skoleni.png

  Zajištění helpdesku

  Součástí smlouvy o dodání aplikace je i zajištění služby Helpdesk a zpracování těchto požadavků pracovníky VUMS LEGEND.

  detailní stránka

 • pikto-rizena_dokumentace.png

  Řízená dokumentace

  Integrovaný systém řízené dokumentace má za úkol spravovat důležité firemní dokumenty jako jsou mj. řády, směrnice, příkazy, metodické a kontrolní postupy a řídit jejich životní cyklus. Zahrnuje proces tvorby, evidence, šíření a pravidelného prověřování řízených dokumentů v duchu pravidel daných souborm mezinárodních norem ISO 9000.

  detailní stránka

 • pikto-dlouhodoba_podpora_reseni.png

  HelpDesk

  Služba HelpDesk je souborem prostředků pro příjem požadavků na správu a údržbu provozovaných systémů a jejich efektivní vyřizování. Uživatelé služby předávají svoje požadavky pomocí strukturovaných formulářů, které umožňují rychlou kategorizaci požadavku a jeho předání příslušným specialistům.

  detailní stránka

 • ico neu

  LIMS

  Laboratorní informační a manažerský systém (LIMS) je komplexní informační systém pro organizace provozující zkušební a kalibrační laboratoře.Poskytuje informace potřebné pro řídicí činnost.Umožňuje kvalitní řízení laboratoří a standardních operačních postupů, záznamů souvisejících s laboratorní činností.Je zvláště určena organizacím, které jsou akreditovány, nebo se připravují na akreditaci na shodu s nornou ČSN EN ISO/IEC 17025.

  detailní stránka

 • ico neu

  IT Asset

  Aplikace IT Asset je jednoduchý nástroj pro Configuration Management. Nástroj umozňuje evidenci HW a SW a vazeb mezi nimi s podporou virtuálního prostředí a účetní evidence majetku a jeho odpisů.

  detailní stránka

 • pikto-calendar_autoprovoz.png

  Autoprovoz

  Pokud Vaše firma vlastní vozový park, aplikace Autoprovoz je právě pro vás. Aplikace zajišťuje vše související s evidencí o provozu služebních automobilů a služebních cest, počínaje žádostí a rezervaci automobilu na daný časový úsek, schválení či zamítnutí žádanky příslušným vedoucím a konče vyplněním cestovního příkazu o služební cestě.

  detailní stránka

 • pikto-evidence.png

  Evidence smluv, objednávek a faktur

  Tento balík aplikací je určen pro tvorbu, evidenci a správu dokumentů pro podporu firemních procesů jako je evidence smluv, faktur, objednávek nebo investičních plánů. Mohou fungovat jednotlivě nebo jako celek s možností propojení s dalšími námi nabízenými aplikacemi jako je spisová služba a další.

  detailní stránka

 • piktogram-akce a nepritomnost

  Akce a nepřítomnost

  Aplikace, která je společným kalendářem pro pracovníky menší organizace (útvaru) pro záznam plánovaných nepřítomností a požadavků na zdroje.

  detailní stránka

Integrační a podpůrné nástroje

 • ico neu

  Implementace národního standardu pro spisové služby

  Národní standard se stane nedílnou součástí spisových služeb od 1. 7. 2012. VUMS LEGEND spol. s r.o. nabízí dodávku spisové služby, včetně konzultační a metodické pomoci při její implementaci. VUMS LEGEND spol. s r.o. jako dodavatel spisových služeb spolupracuje s MV ČR a je členem týmu, ve kterém je projednávána další koncepce připojování spisových služeb k systému datových stránek a budoucí rozvoj Národního standardu.

  detailní stránka

 • pikto-wordatt.png

  WordAtt

  Slouží k vzájemné integraci prostředí kancelářských aplikací MS Office, OpenOffice a dokumentové databáze IBM Notes. Spojuje nejlepší vlastnosti obou prostředí, tj. editační, prezentační a tiskové schopnosti uvedených aplikací a možnosti platformy IBM Notes pro správu, ukládání, distribuci a řízení takto vytvořených dokumentů.

  detailní stránka

 • pikto-sapper.png

  Sapper

  Tento produkt již není v prodejním portfoliu společnosti. Je pouze podporován a udržován u těch partnerů, kteří mají technickou podporu definovánu ve smlouvě.

  detailní stránka

 • pikto-online_spartphone.png

  On-line přístup k elektronické poště a aplikacím z chytrých telefonů a tabletů

  Potřebujete mít všechny své důležité informace přímo ve Vašem mobilu či tabletu a to kdekoli a kdykoli? Pak je produkt On-line přístup k elektronické poště a aplikacím určen právě pro Vás. Z platforem Windows Mobile je umožněna online synchronizace serveru Domino s mobilním zařízením pomocí aplikace IBM Notes Traveler, vlastníte-li Apple iPhone, je možné se připojit přímo k aplikacím pomocí vestavěného ultratenkého klienta IBM Domino Web Access.

  detailní stránka