Politika kvality

Politikou kvality společnosti VUMS Legend, spol. s r.o. je neustálé zvyšování kvality a efektivity všech činností, jejichž nejdůležitějším měřítkem je zvyšování spokojenosti zákazníků, zaměstnanců a vlastníků.

Služby zákazníkům

  • Chceme být pro každého zákazníka partnerem a pomáhat efektivně využívat informační technologie tak, aby se pro něj staly silnou konkurenční výhodou a významným prostředkem pro dosahování strategických záměrů a firemních cílů.
  • Za své poslání považujeme spolupráci se zákazníky při jejich hledání cesty k vyšší efektivitě, k optimálnímu rozvoji informačních technologií a k důslednému využívání jejich přínosů.

Kvalita

  • Umíme vytvářet, nasazovat a udržovat komplexní informační systémy u zákazníků. Snažíme se, abychom co nejlépe porozuměli a vyhověli nejenom jejich současným požadavkům, ale i těm budoucím.
  • Stále se učíme ve všem, co děláme a hledáme cesty jak co nejlépe a nejefektivněji doručit naše produkty a služby.
  • Víme, že každý z nás je zodpovědný za kvalitu svojí práce a přispívá tak svým dílem k úspěchu nás všech
  • Zvyšováním kvality efektivity všech činností zajišťujeme zisk, stabilitu, hodnotu a růst společnosti.

Zaměstnanci

  • Naši zaměstnanci vytvářejí systémy, které pomáhají našim zákazníkům a jsou tak největší hodnotou naší společnosti. Věříme svým zaměstnancům a dáváme jim prostor k tomu, aby byli ve své profesi úspěšní.
  • Zaměstnanci jsou povzbuzováni k tomu, aby se nebáli mluvit, ptát se a přinášet nové nápady.

Neustálé zlepšování

  • Usilujeme o stále větší profesionalitu naší práce. Kadý den se snažíme dělat svoji práci lépe než ve dni předešlém.
  • Ptáme se svých zákazníků, jak můžeme zdokonalit svoje služby, přijímáme vhodná opatření a následně zkoumáme zkušenosti zákazníků s touto inovací.