O společnosti

Společnost VUMS LEGEND, spol. s r.o. byla založena v polovině roku 1994 a navazuje na více než 40 let zkušeností Výzkumného ústavu matematických strojů. Jádro společnosti tvoří zkušené týmy expertů: analytiků, projektantů, systémových odborníků, odborníků pro databázové zpracování, programátorů využívajících nejmodernějších vývojových nástrojů a odborníků pro komunikace.

VUMS LEGEND, spol. s r.o. poskytuje komplexní služby při výběru, zavádění a dalším rozvoji informačních systémů a technologií včetně sítí. Cílem je poskytnout zákazníkům systémově ucelené, zabezpečené, otevřené a výkonné řešení nebo produkt. Důraz je kladen na možnost včlenění stávajících aplikací a perspektivu dalšího rozšíření o dodatečné subsystémy. K přednostem společnosti patří zejména schopnost vytvářet a zavádět informační systémy ve všech běžně využívaných prostředích a řešit datové komunikace mezi různými systémy na různých platformách.

Společnost využívá konkurenčního náskoku produktů vynikajících vlastností a funkčních možností: WebSphere, Lotus Notes, DB2, Oracle a dalších. Uvedené produkty jsou využívané jak k tvorbě zcela nových systémů, tak k integraci stávajících. Důraz je kladen na využití ověřených řešení a otevřenost těchto řešení pro budoucí požadavky. Kromě uvedených využívá společnost pro svá řešení také Open Source produkty. Řada řešení je založena na programovacím jazyku Java.

Pro zajištění kvalitních služeb je nutná spolupráce s významnými společnostmi, které působí v ČR jako dodavatelé výpočetní techniky a informačních technologií. Společnost VUMS LEGEND, spol. s r.o. je IBM Premier Business Partner.

Vize a mise VUMS LEGEND

 • Stát se pro každého zákazníka partnerem a pomáhat efektivně využívat informační technologie tak, aby se pro něj staly silnou konkurenční výhodou a významným prostředkem pro dosahování strategických záměrů a firemních cílů.
 • Za své poslání považujeme spolupráci se zákazníky při jejich hledání cesty k vyšší efektivitě, k optimálnímu rozvoji informačních technologií a k důslednému využívání jejich přínosů.

Hlavní aktivity:

 • Analýzy a projekty IT/IS.
 • Studie proveditelnosti a strategie rozvoje IT/IS.
 • Realizace a implementace informačních systémů.
 • Zakázkový vývoj a servis aplikací.
 • Systémová integrace.
 • Outsourcing.
 • Odborné IT/IS konzultace.
 • Podnikové poradenství a procesní optimalizace.
 • Služby dodávky a podpory provozu IT/IS.
 • Informační bezpečnost.
 • Vzdělávání a školení.

Partneři VUMS LEGEND

Od svého založení se zaměřujeme na špičková technologická řešení, na značkové produkty stabilních světových výrobců, které spojují optimální funkčnost, výkonnost a perspektivu dalšího rozvoje. Kromě hlavního partnera, společnosti IBM, spolupracujeme s dalšími významnými tuzemskými i zahraničními společnostmi. Naše dlouhodobé partnerství a nejvyšší dosažené statuty zaručují vysokou kvalitu poskytovaných služeb a cenovou flexibilitu.