Správa dokumentů

Systémy pro správu dokumentů (DMS) jsou určeny ke správě elektronických a/nebo zdigitalizovaných papírových dokumentů. Úkolem těchto systémů je především zjednodušit práci s dokumenty v agendě organizace. Každý dokument má jistý životní cyklus, od založení, distribuci po firmě, přes připomínkování, revizi a úpravy až po uzavření, skladování dle skartačního řádu a skartaci.

Nabízíme několik komplexních řešení Systémů pro správu dokumentů, řešení která jsou modulární, tzn. modifikovatelná přesně podle přání a potřeb zákazníka.

Nabídka řešení a služeb vybrané kategorie:

 • pikto-evidence.png

  Důvěryhodné úložiště FIDO

  Problematika důvěryhodných digitálních úložišť je poměrně nová. Důvěryhodné úložiště dat představuje řešení zaměřené na střednědobé a dlouhodobé důvěryhodné ukládání dokumentů. Jde o oblast práce s dokumenty, která byla dosud řešena jen pomocí elektronických archivů, systémy DMS či ECM apod.

  detailní stránka

 • pikto-spisova_sluzba.png

  Spisová služba SPI 8NS

  Produkt určený pro zjednodušení a zkvalitnění správy spisů v agendě organizace. Zajišťuje komplexní evidenci v celém životním cyklu dokumentů příchozích i odchozích, papírových i elektronických včetně komunikace přes datové schránky, předávání dokumentů mezi organizačními jednotkami a jednotlivými pracovníky a také jejich archivaci a skartaci k tomu využívá produkty IBM skupiny Messaging and Collaboration, FileNet P8 a nabízí i neformální komunikaci díky skupině IBM Social Software.

  detailní stránka

 • pikto-rizena_dokumentace.png

  Řízená dokumentace

  Integrovaný systém řízené dokumentace má za úkol spravovat důležité firemní dokumenty jako jsou mj. řády, směrnice, příkazy, metodické a kontrolní postupy a řídit jejich životní cyklus. Zahrnuje proces tvorby, evidence, šíření a pravidelného prověřování řízených dokumentů v duchu pravidel daných souborm mezinárodních norem ISO 9000.

  detailní stránka

 • pikto-spravni_rizeni.png

  Správní řízení

  Aplikace určená pro správu spisů správního nebo i jiného řízení a jejich dokumentů a zúčastněných osob. Aplikace může pracovat samostatně jako agenda spisů nebo je rozšířením spisové služby, se kterou komunikuje a zařazuje došlé vlastní dokumenty do jednotlivých spisů.

  detailní stránka

 • pikto-calendar_autoprovoz.png

  Autoprovoz

  Pokud Vaše firma vlastní vozový park, aplikace Autoprovoz je právě pro vás. Aplikace zajišťuje vše související s evidencí o provozu služebních automobilů a služebních cest, počínaje žádostí a rezervaci automobilu na daný časový úsek, schválení či zamítnutí žádanky příslušným vedoucím a konče vyplněním cestovního příkazu o služební cestě.

  detailní stránka

 • pikto-evidence.png

  Evidence smluv, objednávek a faktur

  Tento balík aplikací je určen pro tvorbu, evidenci a správu dokumentů pro podporu firemních procesů jako je evidence smluv, faktur, objednávek nebo investičních plánů. Mohou fungovat jednotlivě nebo jako celek s možností propojení s dalšími námi nabízenými aplikacemi jako je spisová služba a další.

  detailní stránka

 • pikto-elektronicka_podatelna.png

  Elektronická podatelna

  Elektronická podatelna je systém, jehož účelem je poskytovat elektronickou komunikaci jak vně organizace (občanům, institucícm, firmám), tak dovnitř (ostatním útvarům uvnitř organizace) a to vše s využitím zaručeného elektronického podpisu.

  detailní stránka