Implementace národního standardu pro spisové služby

Od 1. 7. 2012 bude pro většinu subjektů státní správy povinný Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Děje se tak v návaznosti na novelu zákona 499/2004 o archivnictví a spisové službě č. 190/2009 Sb., který vyšel v loňském roce ve Věstníku MV čá. 101/10.

Pomůžeme Vám vytvořit spisový a skartační plán dokumentů podle požadavků Národního standardu.

Zajistíme bezpečné úložiště Vašich digitálních dokumentů.

Upravíme Vaši spisovou službu tak, aby splňovala nároky kladené Národním standardem.

Firma VUMS LEGEND je součástí nejužšího týmu, který pracuje na přípravách, tvorbě a změnách příslušných zákonů a norem. Neustále sledujeme vývoj norem spisové služby. Jednotlivé verze našeho produktu jsou důsledně upravovány dle aktuálně platných zákonů a vyhlášek.

Legislativa:

  • č. 190/2009 Sb. - Novela zákona č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
  • č. 191/2009 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
  • Věstník MV 76/09 - Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

Systém správy elektronických záznamů (ERMS) zajišťuje dle zákona:

  • spravování obsahu
  • evidenci metadat
  • systém bezpečnosti a logování
  • práce s daty včetně přístupu

Elektronický systém spisové služby (EDMS) zahrnuje kompletní logiku pro vytváření nových záznamů a práci s nimi.

  • Umožňuje záznamy pozměnit.
  • Vlastníci mají možnost záznamy vymazat.
  • Umožňuje několik verzí záznamu.

Náš systém komunikuje s Infor-mačním systémem Datových schránek (ISDS). Veškerá jeho data jsou uchovávána přímo v ERMS.