Národní standard spisové služby

Podle nového předpisu Národního standardu spisové služby vznikla povinnost zajistit komunikaci Vaší elektronické spisové služby s Národním archivem. Národní standard stanovuje přesnou podobu a strukturu metadat, která musí každý dokument obsahovat. Dokumenty se po uplynutí skartační lhůty podle povahy buď zničí, nebo uloží do centrálního národního archivu.

Od 1. 7. 2012 bude pro většinu subjektů státní správy povinný Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Děje se tak v návaznosti na novelu zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/04 Sb., který vyšel v loňském roce ve Věstníku MV 76/09.

Pomůžeme Vám vytvořit spisový a skartační plán dokumentů podle požadavků Národního standardu.

Zajistíme bezpečné úložiště Vašich digitálních dokumentů.

Upravíme Vaši spisovou službu tak, aby splňovala nároky kladené Národním standardem.

Firma VUMS LEGEND je součástí nejužšího týmu, který pracuje na přípravách, tvorbě a změnách příslušných zákonů a norem. Neustále sledujeme vývoj norem spisové služby. Jednotlivé verze našeho produktu jsou důsledně upravovány dle aktuálně platných zákonů a vyhlášek.

Legislativa:

 • č. 190/09Sb. - Novela zákona č.499/04 Sb. o archivnictví a spisové službě
 • č.191/09 Sb. – Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Věstník MV 76/09 - Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

Systém správy elektronických záznamů (ERMS) zajišťuje dle zákona:

 • spravování obsahu
 • evidenci metadat
 • systém bezpečnosti a logování
 • práce s daty včetně přístupu

Elektronický systém spisové služby (EDMS) zahrnuje kompletní logiku pro vytváření nových záznamů a práci s nimi.

 • Umožňuje záznamy pozměnit.
 • Vlastníci mají možnost záznamy vymazat.
 • Umožňuje několik verzí záznamu.

Náš systém komunikuje s Infor-mačním systémem Datových schránek (ISDS). Veškerá jeho data jsou uchovávána přímo v ERMS.

 

 

Nabídka řešení a služeb vybrané kategorie:

 • pikto-evidence.png

  Důvěryhodné úložiště FIDO

  Problematika důvěryhodných digitálních úložišť je poměrně nová. Důvěryhodné úložiště dat představuje řešení zaměřené na střednědobé a dlouhodobé důvěryhodné ukládání dokumentů. Jde o oblast práce s dokumenty, která byla dosud řešena jen pomocí elektronických archivů, systémy DMS či ECM apod.

  detailní stránka

 • ico neu

  Implementace národního standardu pro spisové služby

  Národní standard se stane nedílnou součástí spisových služeb od 1. 7. 2012. VUMS LEGEND spol. s r.o. nabízí dodávku spisové služby, včetně konzultační a metodické pomoci při její implementaci. VUMS LEGEND spol. s r.o. jako dodavatel spisových služeb spolupracuje s MV ČR a je členem týmu, ve kterém je projednávána další koncepce připojování spisových služeb k systému datových stránek a budoucí rozvoj Národního standardu.

  detailní stránka

 • pikto-spisova_sluzba.png

  Spisová služba SPI 8NS

  Produkt určený pro zjednodušení a zkvalitnění správy spisů v agendě organizace. Zajišťuje komplexní evidenci v celém životním cyklu dokumentů příchozích i odchozích, papírových i elektronických včetně komunikace přes datové schránky, předávání dokumentů mezi organizačními jednotkami a jednotlivými pracovníky a také jejich archivaci a skartaci k tomu využívá produkty IBM skupiny Messaging and Collaboration, FileNet P8 a nabízí i neformální komunikaci díky skupině IBM Social Software.

  detailní stránka

 • pikto-elektronicka_podatelna.png

  Elektronická podatelna

  Elektronická podatelna je systém, jehož účelem je poskytovat elektronickou komunikaci jak vně organizace (občanům, institucícm, firmám), tak dovnitř (ostatním útvarům uvnitř organizace) a to vše s využitím zaručeného elektronického podpisu.

  detailní stránka