Aktuálně

Národní standard spisové služby

Podle nového předpisu Národního standardu spisové služby vznikla povinnost zajistit komunikaci Vaší elektronické spisové služby s Národním archivem. Národní standard stanovuje přesnou podobu a strukturu metadat, která musí každý dokument obsahovat. Dokumenty se po uplynutí skartační lhůty podle povahy buď zničí, nebo uloží do centrálního národního archivu.

Od 1. 7. 2012 bude pro většinu subjektů státní správy povinný Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Děje se tak v návaznosti na novelu zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/04 Sb., který vyšel v loňském roce ve Věstníku MV 76/09.

Pomůžeme Vám vytvořit spisový a skartační plán dokumentů podle požadavků Národního standardu.

Zajistíme bezpečné úložiště Vašich digitálních dokumentů.

Upravíme Vaši spisovou službu tak, aby splňovala nároky kladené Národním standardem.

Firma VUMS LEGEND je součástí nejužšího týmu, který pracuje na přípravách, tvorbě a změnách příslušných zákonů a norem. Neustále sledujeme vývoj norem spisové služby. Jednotlivé verze našeho produktu jsou důsledně upravovány dle aktuálně platných zákonů a vyhlášek.

Legislativa:

  • č. 190/09Sb. - Novela zákona č.499/04 Sb. o archivnictví a spisové službě
  • č.191/09 Sb. – Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
  • Věstník MV 76/09 - Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

Systém správy elektronických záznamů (ERMS) zajišťuje dle zákona:

  • spravování obsahu
  • evidenci metadat
  • systém bezpečnosti a logování
  • práce s daty včetně přístupu

Elektronický systém spisové služby (EDMS) zahrnuje kompletní logiku pro vytváření nových záznamů a práci s nimi.

  • Umožňuje záznamy pozměnit.
  • Vlastníci mají možnost záznamy vymazat.
  • Umožňuje několik verzí záznamu.

Náš systém komunikuje s Infor-mačním systémem Datových schránek (ISDS). Veškerá jeho data jsou uchovávána přímo v ERMS.

 

 

Bezpečnost

Ucelená nabídka služeb a řešení naší společnosti v oblasti bezpečnosti informačních systémů plně pokrývá klíčové oblasti bezpečnosti informačních systémů a dodržování pravidel práce s citlivými daty a jejich ochrana před zneužitím. Využitím našich služeb můžete provést kontrolu Vašeho stávajícího informačního systému včetně používaných procesů anebo z potřeb Vaší společnosti můžeme definovat základní body bezpečnosti Vašeho informačního systému.

K dosažení těchto cílů a výsledků slouží níže uvedené portfolio bezpečnostních služeb.

Systémová podpora

Společnost VUMS LEGEND nabízí zákazníkům zajištění dlouhodobé systémové administrace produktů rodiny IBM Lotus Notes na vysoké úrovni. Umíme zákazníkům nabídnout nejen reaktivní podporu podloženou taktickými procesy, ale rovněž podporu proaktivní na základě strategických procesů.

Správa dokumentů

Systémy pro správu dokumentů (DMS) jsou určeny ke správě elektronických a/nebo zdigitalizovaných papírových dokumentů. Úkolem těchto systémů je především zjednodušit práci s dokumenty v agendě organizace. Každý dokument má jistý životní cyklus, od založení, distribuci po firmě, přes připomínkování, revizi a úpravy až po uzavření, skladování dle skartačního řádu a skartaci.

Nabízíme několik komplexních řešení Systémů pro správu dokumentů, řešení která jsou modulární, tzn. modifikovatelná přesně podle přání a potřeb zákazníka.